Projekt studioKroG ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov pomanjkanja razumevanja krožne rabe virov, kjer bomo s celovitim pristopom ponovne uporabe in dizajnom odpadkov presegli obstoječo prakso na primeru postavitve studia krožnega gospodarstva iz zavrženih ladijskih kontejnerjev. Kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja prednostno usmeritev v državi, se še vedno daje prednost novogradnjam in novi opremi, saj obstoječa zakonodaja ne vključuje krožnega pristopa rabe virov. Hkrati bomo s projektom pokazali, kako se s pristopom krožnega gospodarstva pretrga tesna povezava med gospodarsko rastjo in rabo virov. Ker bi krožno gospodarstvo lahko zmanjšalo emisije TGP za 39 %, obstaja ogromen potencial na strani gospodinjstev in industrije, vendar je prenizka osveščenost in premalo praktičnih (spo)znanj, ki bi motivirale pri odločitvi za krožne pristope. Projekt bo z uporabo inovativnega pristopa, da uporabimo samo to, kar že obstaja, odprl povsem novo dimenzijo prakse, še zlasti v sedanji energetski in gospodarski krizi pomanjkanja surovin.
Zapisala: dr. Klavdija Rižnar

SVRSREKP

Norway grants@4x 913x1024 1

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si