Povratna steklenica Pivovarne LaškoPovratna steklenica Pivovarne LaškoPivovarna Laško je podjetje, ki se zaveda pomena družbene odgovornosti v okolju, v katerem deluje. Prav zato v ospredje postavljamo pomen ohranjanja okolja. Prizadevamo si slediti smernicam trajnostnega razvoja, poseben poudarek pa namenjamo potrebi po recikliranju. Že lani smo pričeli spodbujati uporabo povratne steklene embalaže z akcijo Gremo v Hribe, letos pa okoljsko osveščanje potrošnikov nadaljujemo z akcijo Flaško nazaj v Laško. Steklena embalaža je okolju prijaznejša, saj je primerna za večkratno uporabo. Podatki sicer kažejo, da Slovenci kupimo le okoli 40 odstotkov piva v steklenicah, medtem ko ga v evropskih državah, kot so Irska, Nemčija, Češka in Velika Britanija, prodajo več kot 60 odstotkov. Z vidika potrošnikov in okolja je to neracionalna odločitev, saj je pivo v steklenici cenejše, z uporabo povratne steklene embalaže pa prispevamo tudi k varovanju naravnega okolja in zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.

Pivovarna Laško, d.d.
www.pivo-lasko.si