Nova Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22), ki je stopila v veljavo junija 2022, od vseh zavezancev za izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki (oz. krajše NGO) zahteva, da ga revidirajo in uskladijo s spremembo Uredbe. Rok za uskladitev je najkasneje do 14. 6. 2023. Načrt za gospodarjenje z odpadki je interni dokument, v katerem izvirni povzročitelj odpadkov definira način ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov, ki pri njem nastajajo ter opredeljuje obveznosti, ki s stališča ravnanja z odpadki veljajo zanj. Zavezanci za izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki so izvirni povzročitelji odpadkov, kot so pravne osebe ali samostojni podjetniki, pri katerih nastane skupno 150 ton ali več odpadkov na leto ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov na leto. V kolikor podjetje ali samostojni podjetnik opravlja svojo dejavnost na več lokacijah in na teh lokacijah nastajajo odpadki, lahko za vse lokacije izdela skupen Načrt gospodarjenja z odpadki. Zavezanci za izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki so kopijo le-tega dolžni predložiti Ministrstvu za okolje in prostor ali pristojnemu inšpektorju na njihovo zahtevo. Če zahteve ne izpolnijo, se to smatra kot lažji prekršek, za katerega je zagrožena globa do 15.000 EUR.

Pripravila: Alenka Markun

Marbo Okolje d.o.o.
www.marbo-okolje.si