ELESEOL157

Slovenija ima zaradi majhnosti sistema in šibke prožnosti klasičnih elektrarn večjo potrebo po baterijah kot druge države. Če gledamo z vidika frekvenčnih storitev, je slovenski delež med večjimi v EU. Kmalu bo postavljenih za skoraj 40 megavatov velikih baterij s skupno energijsko zmogljivostjo okoli sto megavatnih ur. »V Sloveniji so baterije primer, kako lahko podjetje, ki izvaja regulirano državno funkcijo, s svojim znanjem pomaga, da tržni igralci ne porabijo desetin milijonov za zgrešene naložbe, ko iščejo pravi poslovni model. ELES je naredil preboj, ki je omogočil, da lahko danes sploh govorimo o baterijah,« pojasnjuje Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije ELES. Ocenjuje, da bo čez deset let na distribucijskem omrežju na ravni države tudi do 600 megavatov fleksibilnosti iz baterij in drugih alternativnih virov. Jurij Klančnik, direktor področja za obratovanje ELES, dodaja, da je z vstopom Elesa v evropski mehanizem znotraj dnevnega spajanja trgov konec leta 2019 tudi na tem področju delo operaterja baterije postalo nekoliko lažje, saj ima dostop do likvidnega evropskega trga, v okviru katerega lahko čezmejno trguje tako z urnimi kot tudi s 15-minutnimi produkti.

Vir: https://bit.ly/3pEqAid

ELES, d.o.o.
www.eles.si