Simobil-SivodaSi.mobil Si.vodaSklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode, je pred kratkim praznoval četrto obletnico delovanja. Od 30. marca 2008 naprej se v duhu Simobilove družbeno odgovorne filozofije Re.misli zavod zavzema za to, da bo čista pitna voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. Zato finančno podpira projekte, ki dejavno rešujejo problematiko kakovosti vode. Lani je zavod finančno podprl dva nova projekta v skupni vrednosti več kot 93.000 EUR in tako omogočili vzpostavitev sistema zbiranja deževnice v ljubljanskem Vrtcu Hansa Christiana Andersena in gradnjo rastlinske čistilne naprave na Lisci nad Sevnico. Pred tem je pomagal že pri gradnji rastlinske čistilne naprave v sklopu učilnice v naravi v Poljčanah in rastlinske čistilne naprave v Kozjanskem parku. Za (so)financiranje projektov, ki se nanašajo na varstvo in zagotavljanje čiste pitne vode, lahko kandidirajo tisti, ki pripravljajo projekt za izboljšanje kakovosti voda v Sloveniji. Povabilo k prijavi projektov za sofinanciranje v letu 2013 je objavljeno na spletni strani www.skladsivoda.si.

Si.mobil, d. d.
www.simobil.si