Simobil2110Si.mobil spodbuja kreativnost in inovativnost, zato je pred dvema letoma razvil portal za upravljanje malih izboljšav Si.umnik. Namen portala je spodbuditi zaposlene k oddaji predlogov in jih povabiti k aktivnemu razmišljanju. S portalom Si.umnik je Si.mobil dosegel izjemne rezultate, saj je v dveh letih prejel več kot 400 predlogov. Tudi na področju družbene in okoljske odgovornosti so realizirali mnoge predloge, ki prinašajo pozitivni učinek na okolje. S pomočjo Si.umnika so bili ukinjeni plastični lončki in žličke v avtomatih s toplimi napitki, vsi zaposleni pa so v zameno prejeli svoj keramični lonček. S tem ukrepom so zmanjšali količino odpadkov. Realizirali so pobudo o zamenjavi obstoječih svetil v dvigalih s svetili LED ter s tem zmanjšali porabo električne energije. Prejeti predlog o pošiljanju opominov po sporočilih SMS in ukinitvi pošiljanja pisnih opominov je prinesel zmanjšanje papirja. Vsi predlogi poleg pozitivnega vpliva na okolje prinašajo tudi finančni prihranek in predvsem zadovoljstvo zaposlenih, saj so njihove ideje slišane in implementirane.

Si.mobil d.d.
www.simobil.si