Living Lab je odprt inovacijski ekosistem, ki poudarja pridobivanje povratnih informacij od uporabnikov. Od maja 2022 do maja 2023 smo v projektu PSLifestyle organizirali Living Lab Ljubljana, ki je v šestih delavnicah povezal 189 udeležencev, starih od 18 do 70 let. Projekt PSLifestyle, ki je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, združuje partnerje iz 8-ih evropskih držav, med njimi tudi Mestno občino Ljubljana in Circular Change. »Ključni cilj projekta je oblikovanje spletne aplikacije PSL, kalkulatorja za izračun posameznikovega ogljičnega odtisa. Po več evropskih mestih smo organizirali tudi Living Lab-e, na katerih so državljani z nami soustvarjali omenjeno spletno aplikacijo,« pravi Meta Pezdir, projektni vodja pri Circular Change. Alfa verzija spletne aplikacije je bila uradno lansirana v začetku junija. Na spletni strani pslifestyle.eu lahko preverite svoj ogljični odtis.

Circular Change
www.circularchange.com