ISO/TC 323 tehnični odbor, ki je bil ustanovljen 2018, pripravlja standarde za krožno gospodarstvo. Sprejetih jih bo skupno šest: ISO 59 004 – Terminologija, načela in smernice za izvajanje; ISO 59 010 – Navodila za poslovne modele in vrednostnih mrež; ISO 59 020 – Merjenje in vrednotenje krožnosti ISO 59 040 – Podatkovni list o krožnosti produkta ; ISO TR 59 031 – Na rezultatih temelječ pristop – Analiza študij primerov; ISO TR 59 031.2 – Presoja obstoječih vrednostnih mrež. Cilj je oblikovanje definicij, zahtev, smernic in podpornih orodij v podporo aktivnostim vseh relevantnih deležnikov. V okviru procesa želijo razviti razumevanje o krožnem gospodarstvu ne samo z vidika pozitivnih vplivov na okolje, ampak tudi na družbo in ekonomijo. V SRIP – Krožno gospodarstvo spremljamo proces in razvoj standardov, saj smatramo, da so ključnega pomena za pospešitev prehoda v krožno gospodarstvo – za varnejše in manj zapleteno zapiranje snovnih zank, kar je v osrčju krožnih poslovnih modelov.

Štajerska gospodarska zbornica
www.stajerskagz.si