Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je prenovilo spletno stran zemeljski-plin.si, ki je osrednji medij komunikacijske kampanje vse od njenega začetka leta 2009. Prenovljena spletna stran ponuja veliko informacij o možnostih uporabe plinskih tehnologij za ogrevanje ter soproizvodnjo toplotne in električne energije. Gospodinjstva in poslovni ter institucionalni uporabniki imajo na izbiro moderne plinske tehnologije, ki omogočajo uporabo zemeljskega plina z obnovljivimi viri energije. Stenski kondenzacijski kotel, plinska toplotna črpalka, sprejemniki sončne energije in nanokogeneracijske naprave so okolju prijazni, energetsko učinkoviti in cenovno konkurenčni energetski sistemi, ki učinkovitost zemeljskega plina izkoriščajo za učinkovito in udobno ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo električne energije. Spletne vsebine so namenjene tudi predstavitvi potencialov uporabe stisnjenega zemeljskega plina in biometana v prometu.

GIZ DZP, g.i.z.
www.zemeljski-plin.si