Trajnostna preobrazba podjetij ima ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, zato smo v Iskratelovo strategijo zasidrali trajnostni razvoj. Verjamemo, da moramo dobavitelji telekomunikacijske opreme odkrito komunicirati s kupci in javnostjo o ogljičnem odtisu, ki ga oprema povzroča. Glavnina izpustov CO₂ med delovanjem opreme je posledica proizvodnje električne energije oziroma specifičnih, za to potrebnih (fosilnih) virov. Prav zato je prvi košček sestavljanke javno razkritje porabe električne energije opreme in stopnje skladnosti s Kodeksom ravnanja na področju porabe energije širokopasovne opreme. Slednji postavlja meje za porabo električne energije. Iskratel je februarja letos postal sopodpisnik kodeksa, s čimer se je zavezal, da bo oprema za širokopasovni dostop zadostila strogim omejitvam, ki jih kodeks postavlja za porabo električne energije. O porabi in stopnji skladnosti bomo jasno obveščali kupce in uporabnike opreme. Javna objava relevantnih podatkov pa je ključ za to, da bodo operaterji ter posamezniki lahko zmanjševali svoj vpliv na okolje.

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com