Biotehniska sola Maribor EOL161

Biotehniška šola Maribor sodeluje v mednarodnem projektu Plastic pirates. Cilj projekta je ugotoviti, kako odpadki, še posebej plastika, vplivajo na onesnaženje kopenskih vodotokov in posledično na onesnaževanje morij in oceanov. V našem projektu smo za vzorčenje izbrali reko Dravo. Vzorčili so dijaki programa naravovarstveni tehnik. Dijaki so zatrjevali, da bomo na obrežju odkrili veliko odpadkov. Zakaj? Ljudje še vedno veliko odpadkov ne odložijo v koše za smeti in tudi koši so pogosto prenapolnjeni z odpadki. S tem so še bolj izpostavljeni vetru, ki jih potem raznaša po okolici. Zaskrbljujoče je, da so dijaki največ odpadkov odkrili tik ob vodi, kjer je tudi največja možnost, da odpadki pristanejo v reki. Med odpadki je bilo največ cigaretnih ogorkov in plastike. Ljudje se ne zavedajo, da cigaretni ogorki ne razpadejo, saj vsebujejo tudi plastiko. Dijaki so vzorčili tudi mikroplastiko na reki Dravi in beležili, koliko in kakšne odpadke nosi reka na poti proti morju. Ali je v reki Dravi mikroplastika, nam bodo sporočili z Inštituta za vode, ko bodo pregledali vsebino mreže. Naš dijak Žiga je prepričan: »Sto ‘posto’ je«. Ali je projekt dosegel svoj namen? Zagotovo je. Dijaki so začeli razmišljati o tem, kako lahko vsak odpadek, pa če je še tako neznaten, vpliva na okolje.

Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si