Telekom Slovenije Osrednja komunikacijska postaja uporabaTehnološki napredek vpliva tudi na razvoj mest, ki postajajo vedno bolj pametna in povezana. V Telekomu Slovenije smo skupaj s tehnološkimi, razvojnimi in infrastrukturnimi partnerji za pametna mesta razvili osrednjo komunikacijsko postajo, ki omogoča spremljanje ključnih dogodkov na določeni lokaciji, kot je število pešcev, avtov, frekvenca obiskovalcev ipd. Analiza teh dogodkov je osnova za bolj učinkovito načrtovanje in izvedbo različnih aktivnosti, od logistike, transporta in javnih storitev do oblikovanja lokalne ponudbe. Posamezniki lahko prek nje opravijo tudi določene storitve, napolnijo e-vozilo ali pridobijo želeno informacijo (preverijo vremensko napoved, poiščejo najbližjo lekarno idr.) oziroma posredujejo povratno informacijo glede uporabniške izkušnje. Osrednja komunikacijska postaja v obliki pametne ulične svetilke poleg javne razsvetljave nudi številne dodatne funkcije. Vključuje tipala za spremljanje ozračja, možnost polnjenja električnih vozil, spremljanje zasedenosti parkirnih mest, videonadzorni sistem, sistem za merjenje zadovoljstva, WiFi-oddajnik ter komunikacijsko opremo, ki omogoča nizanje dodatnih modulov za zbiranje relevantnih podatkov glede na potrebe posamezne lokacije. Celotna rešitev je povezana v enotno platformo za upravljanje in spremljanje dejavnikov za zagotavljanje boljše kakovosti bivanja.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si