Neprofitno organizacijo ZEOS d.o.o. so leta 2005 ustanovili družbeniki Gorenje, BSH, Electrolux, Avtera, Mercator, Mikropis, Ekosij in Moelex kot skupno shemo za učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti ravnanja z odpadno e-opremo, t. i. e-odpadki. Operativno poteka zbiranje e-odpadkov od leta 2007. V 15 letih je količina zbranih e-odpadkov narasla z dobrih 3.000 na 10.500 ton, kolikor ocenjujejo, da bo znašala končna bilanca v letošnjem letu.

Za povečanje zbranih količin e-odpadkov je poleg infrastrukture pomembna tudi ozaveščenost prebivalstva, zato v družbi ZEOS izvajamo projekte s področja okoljskega informiranja in izobraževanja že od leta 2011. Najprej smo poudarjali pomembnost in možnosti ločenega zbiranja e-odpadkov, nato spreminjali navade ločevanja e-odpadkov s širjenjem mreže oddajnih mest.

S tretjim evropskim projektom LIFE Spodbujamo e-krožno, ki vstopa v tretje leto svojega delovanja in ga sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor, nadgrajujemo ozaveščanje v smeri podaljševanja življenjske dobe izdelkov. Projekt promovira ponovno uporabo, popravila in nakup storitev, izvajamo ga v sodelovanju s partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva in podjetjem TSD, d.o.o.

V aktivnosti projekta vključujemo komunalna podjetja, centre ponovne uporabe, zbiralce odpadkov in trgovce ter združenja proizvajalcev, potrošnikov, lokalne skupnosti, šole, podjetniške inkubatorje, nevladne organizacije in predstavnike zakonodajalcev.

Na 40 lokacijah zbirnih centrov izvajalcev javnih služb po Sloveniji smo vzpostavili mrežo Kotičkov za ponovno uporabo, kamor občani lahko oddajo, uslužbenci komunalnih podjetij pa iz odpadkov izločijo še uporabno e-opremo. Zbrano opremo evidentiramo, prevzamemo in predamo v postopek priprave za ponovno uporabo, ki v Sloveniji še ne poteka na sistemski ravni. Eden od ciljev projekta je ravno predlog zakonodajnih smernic za vzpostavitev novega toka e-opreme, ki bo zagotavljal njeno ponovno uporabo. Raziskave, ki smo jih opravili v okviru primerjalne analize trga, so namreč pokazale, da ima kar tretjina slovenskih gospodinjstev doma vsaj eno še delujočo napravo, ki ni v uporabi. Polovica teh je pripravljena tako napravo oddati nekomu, ki jo potrebuje.

Poleg infrastrukture kotičkov za oddajo in vodenje delovne skupine za ureditev področja rabljene e-opreme projekt naslavlja tudi lansiranje izdelkov iz ponovne uporabe nazaj do potrošnika. Spletna platforma www.zeos.si na enem mestu nudi vse informacije o možnostih krožnih storitev v Sloveniji. Tako oddaje aparatov v ponovno uporabo, nakupa rabljenih izdelkov, izposoje ali najema, servisiranja in popravil kot tudi končnega ločenega zbiranja za reciklažo. V okviru platforme je na voljo t. i. tržnica ali izložba izdelkov iz ponovne uporabe.

Informacije o učinkih podaljševanja dobe uporabe nudijo algoritem za izračun okoljskih in finančnih posledic. Potrošnik lahko izračuna svoj vpliv ravnanja z napravami na primerih uporabe nekaj tipičnih izdelkov. Za konkretno akcijo lahko preveri možnosti popravil, izposoje in najema aparatov v svojem lokalnem okolju na zemljevidu krožnega gospodarstva. Ta ima za uporabniku prijazno izkušnjo možnost iskanja po prodajnih kategorijah. Na platformi so na voljo tudi vsebine in aktualne povezave na dogodke, novice, zakonodajo in gradiva s področja krožnega gospodarstva e-opreme.

Za promoviranje ideje krožnega gospodarjenja in možnosti servisiranja aparatov na terenu v družbi ZEOS do konca 2024 načrtujemo izvedbo 90 ozaveščevalnih dogodkov. Nekatere nam je kljub omejitvam zaradi epidemije že uspelo izvesti. Najodmevnejša je bila prisotnost promocijskega vozila potujoča popravljalnica (na sliki) na dogodku Zamenjaj in predelaj 3.0, kjer smo v sodelovanju z Razvojno agencijo Podravske regije in podjetjem Ram 2 premierno predstavili predelano interaktivno vozilo E-Transformer 2.0. Vozilo vsebuje razstavo muzej starih aparatov, prikazuje ozaveščevalne videe o pomembnosti krožnega ravnanja z e-opremo, mlajše, tudi mlajše po srcu, pa vabi, da se preizkusijo v igranju retro igric. Na vozilu je serviser obiskovalce informiral o možnosti odkupa rabljenih mobilnih telefonov, izvajal manjša kozmetična popravila in nadgradnjo programske opreme. Udeleženci dogodka so v ponovno uporabo oddali več kot 100 rabljenih aparatov, kar je glede na okrnjeno oglaševanje zaradi omejitev zbiranja lep dosežek. Potujoča popravljalnica bo svoje poslanstvo nadaljevala z obiskom šol in lokalnih skupnosti, kjer bo med projektom in tudi po njegovem izteku s svojo pristnostjo oglaševala okolju prijaznejše izdelke in storitve.

V družbi ZEOS smo tako naredili korak naprej v smeri krožnega gospodarjenja z e-opremo in staro leto zaključujemo s pozitivnimi mislimi o spremembah na tem področju.