Eko sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nakup in montažo obnovljenih pnevmatik pri tovornih vozilih in avtobusih. Povečati želijo gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov. Zaradi uporabe obnovljenih pnevmatik se bo zmanjšala tudi uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje in prispevalo k ciljem krožnega gospodarstva. Spodbude so namenjene pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga. Nepovratna spodbuda znaša 60 EUR za posamezno obnovljeno pnevmatiko in bo dodeljena za obnovljene pnevmatike, ki so bile kupljene in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2022 dalje. Več na povezavi: https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/obnovljene-pnevmatike-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih/vozila-in-infrastruktura-trajne-mobilnosti-subvencija

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si