Naravni cvetoči travniki so še nekaj desetletij nazaj bili zelo pogost sestavni del naše kulturne krajine. Žal je spremenjen način kmetovanja oz. marsikje tudi njegovo usihanje povzročil zelo hitro izginjanje cvetočih travniških rastlin. Intenzivno kmetovanje na eni strani in zaraščanje kmetijskih površin na drugi je marsikje po Evropi in tudi pri nas že povzročilo njihovo izginotje. Z njimi pa tudi velik del biotske pestrosti tako med rastlinskim kot živalskim svetom. V Sloveniji imamo na srečo še nekatere redke primere, kjer se ohranjajo, hkrati pa jih v okviru Nature 2000 ponekod oživljamo. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič se že vrsto let na različne načine trudimo osveščati vrtnarsko strokovno javnost in upravljavce javnega zelenja, pa tudi lastnike vrtov, o pomenu in možnostih vključevanja slovenskih divjih (avtohtonih) trajnic tudi v vrtnarstvo. Zato množimo in pošiljamo na trg veliko različnih sadik trajnic, ki jih je možno preprosto vnesti v obstoječe vrtne in parkovne trate tako, da z njihovo pomočjo oblikujemo naravne cvetoče travnike. Ker v naravi različne cvetoče rastline rastejo na različnih rastiščih, tudi mi razvijamo sortimente za različna rastišča. Torej posebej za sušne in sončne travnike, posebej za vlažne ali zamočvirjene travnike itd. Poizkusi s setvijo semen naših divjih cvetočih travniških rastlin doslej niso dali pravih rezultatov, sploh pa ne hitrih. S sajenjem vnaprej vzgojenih sadik, ki jih potem bolj ali manj prepustimo naravi, pa imamo lepe rezultate.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com