Na konferenci Slovenski kemijski dnevi 2023 sta Slovensko kemijsko društvo in družba AquafilSLO razglasila nagrajence drugega razpisa za najboljša zaključna študijska dela s področja trajnostne kemije. Glavni namen razpisa je promocija trajnostne kemije in razvoj talentov v kemijski industriji. Na razpis se je prijavilo 18 kandidatov. Nagrade za svoja zaključna študijska dela so prejeli za najboljše diplomsko delo Nika Skušek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, za najboljše magistrsko delo Mitja Kostelec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, in dr. Gian Claudio Paolo Faussone, Univerza v Novi Gorici, ki je prejel nagrado tako za najboljše doktorsko delo kot za največji potencial prenosa v gospodarstvo. Letos sta bila med kriteriji za izbor najpomembnejša prispevek rešitve k trajnostnemu razvoju in njena uporabnost v gospodarstvu, komisija pa je dela ocenjevala še glede na akademsko odličnost. Teme, ki so jih obravnavali nagrajenci, so zajemale trajnostne možnosti pridobivanja polimerov, gorivne celice in možnosti za izboljšanje katalizatorja ter problem morskih odpadkov in njihova pretvorba v uporabne produkte.

AquafilSLO d.o.o.
www.aquafil.com