SimobilEOL 113Posodabljanje omrežij in baznih postajNačin življenja se z razvojem tehnologije v svetu korenito spreminja. Mobilni telefon v Sloveniji uporablja večina prebivalcev, zato posodabljamo omrežje in gradimo bazne postaje. Vse naprave nekoliko sevajo, kar med ljudmi lahko povzroča strah. Prizvok besede sevanje in pomanjkljivo védenje ljudi neredko botruje preveliki zaskrbljenosti. Dejstvo je, da so mejne vrednosti EMS določene z zakonodajo, ki jo je potrebno dosledno upoštevati. Strogih predpisov se drži tudi Si.mobil, kar dokazuje s certifikatoma ISO 14001 in EMAS. Mit številka 1: Bazne postaje oddajajo veliko EMS. Ne drži. Številne raziskave so pokazale, da povprečna izpostavljenost ljudi sevanjem baznih postaj doma in v okolju predstavlja le med 0,001 in 0,01 odstotka mejne vrednosti glede na mednarodne smernice ICNIRP. EMS zaradi baznih postaj je v naravnem in bivalnem okolju primerljivo s sevanjem zaradi radijskih in televizijskih oddajnikov, če imate v stanovanju nameščeno anteno WiFi ali brezžični telefon, je EMS teh dveh virov višje kot je EMS baznih postaj. Mit številka 2: Več baznih postaj pomeni več elektromagnetnega sevanja. Ne drži. Jakost elektromagnetnega polja mobilnega aparata je v času vzpostavljene zveze odvisna od razdalje do bazne postaje. Bližje, kot se nahaja uporabnik bazni postaji, nižja je potrebna moč signala za uspešno vzpostavitev zveze. Zato več baznih postaj pomeni manjšo izpostavljenost sevanju.

Si.mobil d.d.
www.simobil.si