Trajnost ni le trend, v našem podjetju je to ključni del kulture, poslanstva in vizije. Z družbenega vidika se trajnost našega poslovanja odraža v tem, da z različnimi aktivnostmi ter z našo osnovno dejavnostjo prispevamo k bolj zdravi in vključujoči družbi, prav tako pa se trudimo ustvarjati čim boljše vzdušje v podjetju. Za zaposlene smo v zadnjem letu organizirali več družabnih dogodkov. Vsem zaposlenim nudimo možnost številnih izobraževanj, prav tako se trudimo, da jim v največji možni meri omogočimo tako socialno kot finančno varnost. V zadnjih dveh letih smo večkrat usklajevali plače ter izplačali maksimalen regres in nagrado iz naslova poslovne uspešnosti. Usmerjeni smo v izboljševanje organizacije dela in delovnih pogojev, zato veliko sredstev namenimo za posodabljanje proizvodnih linij in našega voznega parka. Urnike dela prilagajamo tako, da sodelavcem v režiji omogočamo bolj fleksibilen prihod in odhod z dela ter možnost dela od doma. Zato smo ponosni, da smo v zadnjih dveh letih uspeli dvigniti zavzetost zaposlenih iz 58 % na 75 % in zadržati zelo nizko stopnjo fluktuacije, ki znaša 7 %, od česar je samo 3 % nenačrtovane fluktuacije.

Koto d.o.o.
www.koto.si