LogotipiIzbranaKakovostSlovenija 111-112Logotip Izbrana kakovostIzbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, namenjena kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je do sedaj potrdilo specifikacijo za kmetijske pridelke in živila iz sheme Izbrana kakovost za mleko in mlečne izdelke iz kravjega, ovčjega in kozjega mleka ter meso in mesne izdelke iz govejega in perutninskega mesa. Zaščitni znak Izbrana kakovost − Slovenija na mleku in mlečnih izdelkih bo potrošnikom zagotavljal nadstandardno kakovost proizvodov ter dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo mleka ter obenem potrjeval, da je mleko v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. Za meso in mesne izdelke bo označba kupcu zagotavljala nadstandardno kakovost izdelkov, dodatni nadzor nad postopki reje in predelave ter popolno sledljivost mesa od rejca do potrošnika. Bureau Veritas je prvi certifikacijski organ v Sloveniji, ki je s strani MKGP pridobil imenovanje za opravljanje storitev kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo Izbrana kakovost.

Bureau Veritas
www.bureauveritas.si