DJI 0649 EOL161 Eles

Dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce-Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal z madžarskim, bo dolg 80,5 kilometrov in bo potekal skozi občine Kidričevo, Videm, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava. Na trasi bo stalo 264 daljnovodnih stebrov, visoki bodo od 36 do 65 metrov. Dela trenutno potekajo na celotni trasi daljnovoda in ne po posameznih etapah. Delavci najprej izvajajo izkope za plitva in globoka temeljenja. Nato postavljajo spodnje dele jeklenih konstrukcij, ki jih objamejo betonski temelji. Po zasipu gradbenih jam s pred tem izkopanim materialom se izvedejo ozemljitve in dvig preostalega dela jeklene konstrukcije. Dela na terenu so bila v preteklem mesecu izjemno zahtevna. Srečevali so se predvsem z veliko količino podtalnice, ki je posledica lanske mokre zime in precej deževne pomladi. Zaradi razmočenosti terena so bili dostopi izjemno oteženi. Zaključek del je predviden marca prihodnje leto. Takrat bo daljnovod pripravljen za zagonske in funkcionalne preizkuse. Do pridobitve uporabnega dovoljenja bo sledilo poskusno obratovanje. Več o projektu na www.cirkovce-pince.eu.

ELES, d.o.o.
www.eles.si