Kot novost vam v podjetju Kemis d.o.o. ponujamo celovit servis (transport, skladiščenje in predelavo) za uporabljene fotokemikalije in ostale materiale. Fotokemikalije se uporabljajo v fotografski industriji, tiskarstvu in zdravstvu. Eden vidnejših uspehov na področju varovanja okolja je stranski produkt, ki nastane pri predelavi, KONTRANOX®. Proizveden je s predelavo fotokemikalij in predstavlja okolju prijazno nadomestilo amonijaka kot sredstva za zmanjševanje koncentracije dušikovih oksidov. Uspešno ga uporabljajo predvsem v industriji (v objektih za visokotemperaturni sežig) npr. v cementarnah, kjer učinkovito zmanjšuje koncentacijo dušikovih oksidov v emisijah v zrak. Mislimo in delamo gospodarno in okolju prijazno! To je naše prvo vodilo pri načrtovanju in izvedbi vseh faz in postopkov našega celovitega servisa ravnanja z nevarnimi odpadki – ravno tako tudi na področju ravnanja z odpadnimi fotokemikalijami. Strokovnost, sodobna tehnologija in ustrezna tehnična opremljenost nam skupaj s poslovnimi partnerji (Gorenja Surovina Fotoreciklaža …) omogočajo uspešno doseganje našega cilja: predelati in v proizvodni tok vrniti kar največ sekundarnih surovin in energentov ter tako učinkovito zniževati obremenjevanje okolja ter zmanjševati porabo naravnih virov.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si