Z javnim podjetjem Energetika Ljubljana in družbo ELES smo podpisali krovni sporazum o sodelovanju na področju povezovanja sektorjev ogrevanja in hlajenja z elektroenergetskim sektorjem. Slovenija se je, tako kot ostale članice EU, zavezala k trajnostnemu energetskemu razvoju in s tem k zelenemu prehodu. V družbah Energetika Ljubljana in ELES so se odločili združiti kompetence zaposlenih in identificirati skupne projektne cilje na področju proizvodnje električne in toplotne energije, ki so realno izvedljivi, ter za njih poiskati primerne strateške partnerje in vire financiranja, predvsem na področju nepovratnih sredstev. Krovni sporazum, ki so ga podpisali župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej in direktor ELES-a mag. Aleksander Mervar, predstavlja temelj za neprofitno povezovanje med daljinskim energetskim sistemom in elektroenergetskim sistemom, s ciljem skupnega delovanja, katerega učinki bodo v izključno dobrobit lokalnih skupnosti, gospodarstva in države. V skupni strategiji, ki jo bomo pripravili do konca poletja, bomo podrobneje predstavili potencialne projekte, opredelili medsebojne vloge in partnerstva kot tudi potrebne vire financiranja.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si