Eko skladEOL157

Občanom, pravnim osebam in občinam so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada za nakup novih električnih vozil za cestni promet, prvič registriranih v Sloveniji, pa tudi za predelavo vozil za cestni promet, registriranih v Republiki Sloveniji, za vožnjo po prometnem pasu, ki bodo predelana tako, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko. Najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, znaša 65.000 EUR, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo. Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti vozila, in znaša do: 4.500 EUR za vozila kategorije M1; 3.500 EUR za vozila kategorije N1; 1.500 EUR za vozila kategorije L7e; 1.000 EUR za vozila kategorije L6e; 750 EUR za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e; 500 EUR za vozila kategorije L2e; 300 EUR za vozila kategorije L1e-B. Fizične osebe lahko nepovratna sredstva pridobijo tudi za testno električno vozilo kategorije M1, ki je bilo prvič registrirano v Sloveniji, vendar ne dlje kot 6 mesecev. Spodbuda pravnim osebam se dodeljuje po pravilu »de minimis« pomoči. Za zgoraj naštete ukrepe Eko sklad ponuja tudi ugodne kredite po spremenljivi obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,3 % in z odplačilno dobo do 10 let. Možna je pridobitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si