SC Velenje_2Projektna skupina učiteljev mentorjev in dijakov okoljevarstva pred pasivno hišo MIC4 v Velenju.Ob pričetku šolskega leta 2013/14 so se slovenske srednje okoljevarstvene šole iz Murske Sobote, Ptuja, Maribora, Slovenj Gradca, Celja, Ljubljane in Velenja na pobudo študijske skupine učiteljev okoljevarstva lotile nacionalnega projekta pregleda in ocene bivalnega ugodja nekaterih stanovanjskih objektov v različnih regijah Slovenije. Projekt je koordinarala študijska skupina učiteljev okoljevarstva pod vodstvom dr. Jane Sterže iz Slovenj Gradca in vodjo PUZ-a za okoljevarstvo na Šolskem centru Velenje Maje Radšel. Delo je potekalo na terenu, kjer so dijaki pod vodstvom učiteljev mentorjev popisali energetske značilnosti izbranih sedmih stanovanjskih hiš iz lokalnega okolja in opravili meritve 48-urnega bivalnega ugodja prostorov. Merjene vrednosti (notranja temperatura, vlaga, koncentracija CO2 idr.) so bile večinoma v okviru referenčnih vrednosti. V večini primerov so izstopale vrednosti koncentracije CO2, kar pomeni, da uporabniki premalo in preslabo zračijo prostore. Delo je bilo izvedeno kakovostno, končna tehnična poročila so bila izdelana na visokem nivoju. Mladi okoljevarstveniki so dokazali, da lahko računamo na njih, predvsem pa bo njihovo delo zelo pomembno na področju ekološkega gradbeništva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ravnanja z odpadnimi vodami, reciklaže odpadkov idr.

Pripravil: Cveto Fendre

Šolski center Velenje
www.scv.si