Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je septembra 2022 v Kongresnem centru Brdo organiziral izobraževalno srečanje za odločevalce družb portfelja kot podporno aktivnost priporočilom in pričakovanjem SDH na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja. SDH je v Letnem načrtu upravljanja 2022 namreč med drugim opredelil pričakovanja do podjetij, da se (iz)merijo ogljični odtisi po Obsegu 1 in 2 ter da se pripravijo cilji in načrti razogljičenja. Zbrane je nagovorila državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Tina Seršen. Poudarila je pomen prehoda na brezogljično družbo, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi odgovorna podjetja. Predsednik uprave SDH, mag. Žiga Debeljak, je orisal negotovost v širšem poslovnem okolju, ki zahteva prilagojene izzive tako na področju vodenja podjetij kot upravljanja kapitalskih naložb. Izpostavil je, da visoka odvisnost od fosilnih goriv še dodatno poglablja učinke krize, zato je pravi čas, da se tudi v teh okoliščinah pogovarjamo o trajnostnih iniciativah in praksah v poslovanju podjetij, ki seveda temeljijo na zelenem prehodu in vseh povezanih aktivnostih.

Slovenski državni holding d.d.
www.sdh.si