Časi, ko je projektna dokumentacija vključevala samo ščepec informacij glede prihodnje skrbi za okolje oz. okoljskega vpliva, ki ga bo projekt povzročil, so preteklost. Dandanes ni več kakovostne projektne dokumentacije brez okoljske komponente, ki je vpeta v celotno projektno vodenje, izdelavo produktov, storitev itd. Trenutno se na področju priprave okoljskega dela projektne dokumentacije pojavlja kar nekaj težav oz. pomislekov, kot so: Kdo je kompetenten za pripravo vsebine? Kakšna so merila, ki določajo, da je projekt okoljsko ustrezen in kaj je relevantna metodologija, ki nam poda primerne in dovolj kakovostne podatke, s katerimi prikažemo projektni okoljski vpliv? Zagotovo je najbolj primerna prav analiza življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assessment). Gre za metodologijo, ki se uporablja za analiziranje vplivov na okolje v vseh fazah življenjskega cikla nekega izdelka, storitve, procesa itd. Faz življenjskega cikla je več, pravimo, da gre za analizo »od zibelke do groba«. V analizi podamo okoljski, ekonomski in socialni vpliv projekta in je orodje, ki nam numerično, grafično in besedilno prikaže vse omenjene vplive. Kljub temu, da za podjetja predstavlja dodatni strošek, se njen rezultat lahko pozitivno uporabi tudi v samem poslovanju podjetja – iskanje ozkih grl, prihranek pri energiji, zadostitev zakonodaji itd.

Pripravila: dr. Tanja Tajnik, LCA strokovnjakinja

Tiko Pro d.o.o.
www.tiko-pro.si