Biotehniska sola_MBBiotehniška šola MariborDijakinji Manja Balaj in Nastja Krajnc sta se odločili, da raziščeta, kako elektronska oprema po preteku roka uporabnosti vpliva na okolje. Z njo se vsak dan srečujemo in je del našega življenja. Nekoč se njihova doba uporabnosti izteče. Težava je v tem, da se tovrstnih odpadkov pojavlja vse več, ne da bi se zavedali, da so lahko nevarni, če jih nepravilno odložimo. V nalogi sta avtorici ugotovili, kako pomembno je poznavanje sestave elektronskih naprav, saj pogosto niti ne vemo, katere nevarne snovi vsebujejo in kolikšno nevarnost pomenijo za naravo. Zato bo treba izpeljati še veliko akcij ozaveščanja o ravnanju z elektronsko opremo. Ena takih je zagotovo e-transformer, s katerim smo si lahko ogledali, zakaj so nekatere naprave nevarne za okolje in ljudi. Dober zgled dajemo tudi z zbiralnimi akcijami elektronske opreme.

Pripravil: Simon Gračner, profesor

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si