Naše zaveze:

 1. Trajnostna preobrazba podjetja
 2. Na poti ogljične nevtralnosti
 3. Trajnostna nabava
 4. Zaveza zaposlenim in družbi

 

Ukrepi, s katerimi bomo dosegli izpolnitev zavez:

 

 1. Trajnostna preobrazba podjetja (do leta 2030):
 • Integriran trajnostni razvoj na vseh področjih delovanja.
 • Zavezanost trajnostnega delovanja v celotni organizaciji z Zelenim Trajnostnim Timom, kar se odraža od načrtovanja izdelkov, zmanjševanja vplivov na okolje iz delovnih procesov, do vpliva izdelkov v njihovi življenjski dobi ter po izločitvi iz uporabe.
 • Sodelovanje z različnimi organizacijami, šolami in univerzami.
 • Trajnostno in razvojno naravnani projekti na vseh področjih.

 

 1. Na poti ogljične nevtralnosti (do leta 2030):
 • Energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije: gradnja nove sončne elektrarne, zmanjševanje rabe energentov.
 • Trajnostni produkti: naše produkte razvijamo in izdelujemo skladno z načeli eko dizajna in trajnostnimi usmeritvami ter tehnologijami. Razvijamo nove produkte za nove generacije, ki bodo energetsko učinkovitejši. Dostopne informacije o trajnosti izdelkov za kupce v obliki »zelenega potnega lista«.
 • Trajnostna proizvodnja: zamenjave starih strojev, uvajanje novih tehnologij, zniževanje vplivov na okolje (odpadki, nevarne snovi v EEO, emisije, raba in poraba surovin).
 • Projekt digitalizacije: vpeljava digitalnih tehnologij v podporo trajnostnega razvoja.
 • Ogljični odtis in ukrepi zmanjševanja emisij TGP.

 

 1. Trajnostna nabava:
 • Nadzor in nadgradnja dobaviteljske verige glede na trajnostno učinkovitost.
 • Transparentnost dobavne verige (izvori materialov, skladnosti).
 • Kodeks družbene odgovornosti za dobavitelje.

 

 1. Zaveza zaposlenim in družbi (vsak dan sproti):
 • Podjetje Iskratel je prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje – zaposlenim namreč želimo zagotoviti najboljše in najbolj optimalne pogoje za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja (prosti čas z družino in otroci, fleksibilen jutranji prihod na delovno mesto za starše, ki otroke vozijo v vrtec), obenem pa otrokom zaposlenih nuditi številne aktivnosti (Dedek Mraz – gledališka predstava in darilo, poletni košarkarski tabor, darilo prvošolcem ob pričetku šolskega leta, risarski natečaj ob dnevu okolja in Zemlje, dejavnosti zanje ob organiziranem pikniku – vabilo vsem družinam).
 • Zaposleni imajo v Iskratelu varno, čisto in urejeno delovno okolje, z ustreznimi delovnimi pripomočki. Spodbujamo telesno aktivnost – z vajami na delovnem mestu in organiziranimi pohodi (Jošt, Brdo, bližnji hribi). Ob posameznih svetovnih dnevih (šport, zdravje, hrana, čebele) povabimo k druženju in pripravimo malenkost za vse zaposlene (med, kruh, lokalno sadje, pohod). Ob večjih dogodkih izbiramo lokalne ponudnike hrane in namesto plastike uporabimo material (pribor) za večkratno uporabo.
 • Podpiramo in spodbujamo inovativnost, kreativnost, povezovalnost in sodelovanje. Z različnimi aktivnostmi (spodbujanje uporabe pitne vode iz lijaka, uporaba neplastičnih izdelkov, ustrezno ločevanje odpadkov, manjša poraba papirnatih brisač v stranišču in kuhinji) opozarjamo na pomen čistega in zdravega delovnega okolja, ki ni samoumevno. Ker je veliko zaposlenih iz lokalnega okolja, ozaveščamo o rabi kolesa, skiroja ali deljenega prevoza na delovno mesto. Pri kavnih avtomatih spodbujamo uporabo keramične skodelice, namesto že pripravljenega plastičnega lončka.

Iskratel delovno okolje naslovna

 

 

Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24 a
4000 Kranj

Glasovanje

Hidden
V polje vpiši svoj e-naslov.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.