Vse objave iz številke

Preglej arhiv vseh objav

Zdaj pa IED

Joze-VolfandKomaj se je IPPC zgodba, z manjšimi in večjimi stresi v podjetjih in na Agenciji RS za okolje, končala, se začenja nova. To ni zgolj nadaljevanje. Dosedanjo direktivo IPPC je res nadomestila nova, IED. Direktiva o industrijskih emisijah, ki je združila več doslej ločenih direktiv. Od direktive IPPC do direktive o emisijah v zrak in velikih kurilnih naprav, o sežiganju odpadkov, o hlapnih organskih snoveh in o TiO2. Bistvena novost je, da bodo morala podjetja pod inšpekcijsko lupo postaviti precej več vplivov na okolje, če bodo hotela pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Torej ne samo najboljše razpoložljive tehnike in emisije. In ne samo emisije v zrak, ampak tudi v tla in podtalnice. In širi se tudi krog zavezancev – na ravnanje z odpadki, na živilsko in lesno industrijo, a to seveda še ni vse. Okoljska odgovornost se zaostruje in širi. Vse manj možnosti bo, da bodo vrednote trajnostnega razvoja pokleknile pred ozkosrčnimi poslovnimi odločitvami. Tudi skrivanju pred javnostjo bo odklenkalo, saj so ji odprta vrata pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj gospodarskih družb. Dialoga bo več.

Okoljska scena v gospodarstvu se bo pogledala v zrcalu. Nekateri bodo požrli grenko pilulo. Slovenska izkušnja s prvo IPPC direktivo pa je poučna lekcija. Za podjetja in še posebej za ARSO. Ali se bo že v pristopu dalo drugače premisliti zapletene pravne postopke pri pridobitvi okoljevarstvenih dovoljenj in se na MOP-u oziroma ARSO bolje organizirati? Ali ne bi že zdaj poudarili, da je v treh stebrih trajnostnega razvoja zaobjeta konkurenčnost gospodarstva, sicer se bo tudi okolju slabo pisalo? In končno – zaupanje v dialogu, kaj je najboljše za prihodnost okolja, Slovenija potrebuje kot korak k iskanju soglasja o trajnostnem modelu razvoja družbe. Trajnostnega modela razvoja podjetja. Lokalne skupnosti.

Ko gre za okolje, se ne da več igrati pokra. Trajnostni model razvoja družbe je v resnici nova razvojna paradigma.

In še ena posebnost 60. številke revije EOL? Cene komunalnih storitev. Ali sploh kdo v državi ve ali hoče vedeti, kaj se naj bi zgodilo s cenami in s komunalnimi podjetji?

 

Jože Volfand,
glavni urednik