V Krškem, na posestvu Tri lučke je 25. maja potekal Zeleni dan slovenskega turizma, ki je izpostavil pomen zmanjševanja količine odpadkov, predvsem plastike za enkratno uporabo v turizmu. Gre za področje, ki ga kot enega ključnih za še bolj trajnostni razvoj slovenskih destinacij in ponudnikov prepoznavajo tudi nosilci znaka Slovenia Green. Zeleni dan slovenskega turizma je potekal pod okriljem STO ter v sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green in Centrom za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško).

V okviru Zelenega dneva slovenskega turizma so trem turističnim destinacijam podelili platinasti znak Slovenia Green, prvič pa so se v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) uvrstile Krško, Šmarje pri Jelšah in Murska Sobota. Prvič pa sta bili podeljeni priznanji za gastronomski modul in za naj zeleno koordinatorico. Posebno priznanje je prejela destinacija Bohinj, ki je bila najuspešnejša pri izpolnjevanju gastronomskega modula v Zeleni shemi. Posebno priznanje naj zelena koordinatorica pa je bilo podeljeno zeleni koordinatorici Sabini Seme iz Laškega. Izbor je letos potekal prvič s ciljem izpostavitve prizadevanj zelenih koordinatorjev.

Ksenija Flegar, generalna direktorica Direktorata za turizem je ob dogodku izpostavila: »Zadnjih nekaj let se Slovenija na globalnem turističnem zemljevidu uspešno pozicionira kot trajnostna, zelena turistična destinacija, za kar smo prejeli že številne nagrade in priznanja. Zelena shema slovenskega turizma je postala vzorčni primer nacionalnega programa in certifikacijske sheme, ki je v mednarodnem prostoru prepoznana kot primer dobre prakse. Zeleno zgodbo Slovenije bomo nadaljevali in nadgrajevali tudi v okviru nove Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028.  Razvijali bomo zeleno butično ponudbo višje kakovosti, a z manjšim ogljičnim odtisom, z zmanjšanjem uporabe plastike za enkratno uporabo, z zelenimi investicijami in kratkimi nabavnimi verigami. Vse za dosego zastavljene vizije – ‘Zelena butičnost. Manjši odtis. Večja vrednost za vse’. Veseli me, da so mnogi turistični ponudniki že postali člani velike družine ‘Zelena Slovenija –  Slovenia Green’.«

Ilona Stermecki, v. d. direktorice STO pa je med drugim udeležene nagovorila z besedami: »Veseli me, da se je Zeleni shemi slovenskega turizma v zadnjem letu pridružilo 51 novih nosilcev znaka Slovenia Green. Posebej veseli, da so se Bohinju kot prvemu prejemniku platinastega znaka Slovenia Green pridružile še tri destinacije in sicer Ljubljana, Laško ter Čatež in Brežice. Čestitke tudi Krškemu, gostitelju letošnjega Zelenega dneva slovenskega turizma, za zlati znak Slovenia Green ter Šmarjam pri Jelšah in Murski Soboti za bronasti znak. Zelena shema danes tako šteje kar 198 nosilcev znaka Slovenia Green, destinacije z znakom pa beležijo več kot 90-odstotni delež vseh turističnih prihodov v Sloveniji. Letos v okviru osrednjega dogodka, posvečenega trajnostnemu turizmu v Sloveniji, prvič podeljujemo posebna priznanja za gastronomski modul sheme in naj zeleno koordinatorico v Zeleni shemi. Čestitke Bohinju za uspešnost pri izpolnjevanju gastronomskega modula sheme in zeleni koordinatorici Sabini Seme iz Laškega.«

S ciljem krepitve zelenega DNK destinacije in njene biotske raznovrstnosti ter z željo za zmanjšanje ogljičnega odtisa dogodka, so bila v okviru Zelenega dneva zasajena medovita drevesa za biotsko raznovrstnost destinacije. Sajenje dreves je potekalo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Krško in učenci čebelarskega krožka OŠ Jurija Dalmatina Krško, drevesa pa so udeleženci Zelenega dne zasadili neposredno na posestvu Tri lučke, kjer je potekal dogodek. Pomen zasajanja medovitih rastlin, s čimer poskrbimo za biotsko raznovrstnost in ohranjanje zelene Slovenije, je predstavil predsednik Čebelarske zveze Krško, gospod Anton Urek.

Vir: Slovenska turistična organizacija