Promet, ki ima velik vpliv na okolje, se po epidemiji covida-19 ponovno povečuje, zato sistematične dolgoročne trajnostne rešitve postajajo vse večja nujnost. V Sloveniji in EU se večina blaga prepelje s tovornjaki, večina potnikov pa potuje z avtomobili, kar sta za okolje najmanj sprejemljiva načina prevoza. Skupni blagovni promet je zaradi tranzitne lege Slovenije velik in se je še dodatno povečeval zlasti sredi prejšnjega desetletja. V preračunu na enoto BDP se je v obdobju 2010-2021 povečal za 11 % (v povprečju EU za 1 %). V preračunu na prebivalca je prepeljanega precej več blaga kot v EU. V strukturi ugodno izstopa razmeroma velik delež železniškega blagovnega prevoza (v letu 2021 v Sloveniji 34 %, v EU 17 %). V potniškem prometu je uporaba železnice in drugih javnih prevoznih sredstev skromna (v letu 2021 v Sloveniji 10 %, v povprečju EU 14 %), delež prevozov z osebnimi avtomobili pa velik.

Vir: UMAR, Poročilo o razvoju 2024