Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo jutri predstavilo Vodnik po trajnostni potrošnji in sistemskem pristopu k snovanju ukrepov razogljičenja. Dogodek bo na Agenciji za okolje.

Prosimo, prijavite se, če se nameravate udeležiti dogodka. Dogodek boste lahko spremljali tudi preko aplikacije Zoom. Vprašanja bo mogoče zastaviti preko klepeta.

Agencija za okolje je izdala Vodnik po trajnostni potrošnji – brez nepotrebnih stvari bo tvoje življenje lepše in bolj zadovoljno. Publikacija seznanja s ključnimi izzivi na petih pomembnih življenjskih področjih, ki najbolj vplivajo na okolje: prehrana, bivanje, mobilnost, gospodinjski aparati in izdelki. Predlaga mogoče rešitve, začrta priporočila za povečanje trajnosti in opiše nekatere primere dobrih praks v Sloveniji. Opozori na pomembnost življenjskega kroga izdelkov in v katerih fazah imamo potrošniki največ vpliva. Avtorica vodnika je mag. Alenka Burja.

Trajnostna potrošnja, kot del krožnega gospodarstva, zahteva sistemski pristop. Izgledi za doseganje zastavljenih ciljev – kot so cilji trajnostnega razvoja in cilji 8. evropskega akcijskega programa – pa še niso obetavni. Z analitičnim razmišljanjem, ko se osredotočamo le na posamezna področja in premalo pozornosti posvetimo medsebojnim vplivom ostalih področij, izzivov ne moremo učinkovito obravnavati. Sistemske rešitve, ki zahtevajo znanje, sodelovanje, ozaveščanje, digitalizacijo in orodja so nujne in se jih zavedamo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sodeluje pri projektu »Razogljičimo Slovenijo z modelom sistemskega prehoda Deep Demonstration«, z namenom razviti poti za radikalnejši prehod v podnebno nevtralnost s krožnim, regenerativnim in nizkoogljičnim gospodarstvom. Na dogodku bo predstavljenih nekaj aktivnosti, ki se navezujejo tudi na trajnostno potrošnjo. Sistemski pristop k snovanju ukrepov razogljičenja bo predstavila Jasmina Karba.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo