Na tradicionalnih Dnevih slovenskega lesarstva bo v uvodnem predavanju dr. Dejan Paravan predstavil aktualno energetsko problematiko podjetij in kako jo reševati. Nataša Florjančič bo udeležence seznanila z razvojnimi spodbudami, kje in kako lahko država podpre razvoj in naložbe v podjetjih, v osrednjem delu prvega dne pa bosta dve temi: motnje v dobavnih verigah in zagotavljanje kadrov v lesarstvu. Podelili bodo tudi priznanja za najboljša dela dijakov v srednjih lesarskih šolah.
V četrtek bo dr. Črtomir Tavzes razložil model za napoved ekonomskih in okoljskih vidikov predelave in rabe lesa, govorili pa bodo tudi o razvoju novih produktov, o španskem primeru digitalnega in zelenega prehoda, o razvojnih strategijah, krožni ekonomiji in lastnih blagovnih znamkah.

Dneve slovenskega lesarstva organizirata agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport