Trajnost in energetska učinkovitost v skrbi za okolje

Trajnost in energetska učinkovitost v skrbi za okolje

Skrb za okolje v Celju
Skrb za okolje v Celju

Konec meseca novembra se je s konferenco v Milanu končalo izvajanje transnacionalnega projekta IMEAS, v katerem je bil partner tudi mesto Celje. V zadnjih letih je ta projekt razvil številne smernice za izboljšanje zmogljivosti javne uprave, agencij in drugih institucij pri načrtovanju energetskih politik in za doseganje učinkovitega energetskega modela v alpski regiji. S podporo projekta IMEAS smo v Mestni občini Celje izdelali Lokalni energetski koncept. Na področju trajnosti in energetske učinkovitosti smo v zadnjih letih veliko naredili. Med drugim smo vzpostavili sistem javne izposoje koles KOLESCE, javni potniški promet z avtobusi na plin, energetsko smo sanirali 8 javnih objektov, pristopili k ureditvi sistema Park&Ride, mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje ter k projektu Regijske kolesarske poti. Enako kot mnoga svetovna mesta tudi v Celju veliko pozornosti usmerjamo v ustvarjanje energetsko učinkovite družbe, varstvo okolja in trajnostne rešitve.

Mestna občina Celje
https://moc.celje.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.