PEGASUS - mikro omrežja in trajnostna raba električne energije (Energetska agencija za Podravje)

PEGASUS - mikro omrežja in trajnostna raba električne energije (Energetska agencija za Podravje)

V letu 2017 se je pričelo izvajanje projekta PEGASUS, katerega cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro-omrežij. PEGASUS je mednarodni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz Italije, Grčije, Malte, Francije, Slovenije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Španije. Energetska Agencija za Podravje sodeluje v projektu kot projektni partner in je vodja delovnega paketa za komunikacijo. Projekt je osredotočen na simulacije delovanja mikro-omrežij, ki omogočajo nov pristop k načrtovanju in vodenju električnih omrežij in elektroenergetskega sistema. Načrtovanje in delovanje mikro omrežij bo eksperimentalno izvedeno na 7 pilotnih območjih. Na podlagi rezultatov bodo lokalne skupnosti lažje vzpostavile operativne ukrepe za uvedbo mikro-omrežij, katerih cilj je optimizacija proizvodnje in porabe energije. Preizkušeni poslovni model naj bi pokazal prednosti pametnih omrežij in administrativno olajšal njihovo širšo uporabo. Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v aprilu v Potenzi, v Italiji. Več o projektu na spletni strani www.energap.si in www.fedarene.org/projects/pegasus-19001.

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si

Energetska agencija za Podravje LOGO COLOUR Pegasus EOL121

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.