SRIP – Krožno gospodarstvo

Nina Meglič, Nina Kovačič,
Štajerska gospodarska zbornica

Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) v sodelovanju s soustanoviteljema, Kemijskim inštitutom in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, upravlja Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo). Povezujemo člane iz gospodarstva, razvojno-raziskovalne institucije in nevladne organizacije, pri čemer je poudarek na skupnem razvoju in oblikovanju verig vrednosti, ki delujejo po načelih ekonomije zaprtih snovnih tokov.

SRIP je institucionalna inovacija na področju strateškega usmerjanja razvoja države preko povezovanja relevantnih deležnikov doma in mednarodno. Trenutno je v naše partnerstvo vključenih 88 članov, od tega 55 gospodarskih družb. Delujemo na šestih fokusnih področjih. To so trajnostni razvoj, biomasa in alternativne surovine, sekundarne surovine, trajnosti funkcionalni materiali, zelene tehnologije in procesi ter krožni poslovni modeli. V mesecu marcu je operacija prešla v tretjo fazo delovanja.

Celotno leto smo se prilagajali novim razmeram poslovanja, ki so odraz trenutne zdravstvene krize. Kljub tem je SRIP – Krožno gospodarstvo še naprej pomembno pozornost posvečal diseminaciji in ozaveščanju vseh deležnikov o vlogi krožnega gospodarstva, kjer z organizacijo strokovnih izobraževanj skrbimo za vzdržnost modela krožnega gospodarstva v Sloveniji. Ključna usposabljanja so bila izvedena na vsebinskih področjih preoblikovanja poslovnega modela iz linearnega v krožno, in sicer monosežig muljev čistilnih naprav z upoštevanjem smernic krožnega gospodarstva, odpadna biomasa in krožno biogospodarstvo, krožni razvoj v tekstilstvu, krožna embalaža, biokompoziti in tehnologije za zajem CO2. Te aktivnosti dopolnjujemo s članstvom v evropskih platformah, kot so Bio-based Industries Consortium, Vanguard initiative in Water Smart Territories.

Prav tako smo bili aktivni pri oblikovanju ukrepov države, ki so neposredno povezani s vsebinami SRIP – Krožno gospodarstvo. Sodelujemo pri prenovi Slovenske Strategije pametne specializacije in aktivnostih Climate-KIC vezanih na strateški projekt razogljičenja Slovenije. V sodelovanju s SPIRIT Slovenija smo organizirali gospodarsko delegacijo za EXPO 2020 Dubaj, ki je sodelovala na Poslovnem forumu in na okrogli mizi Zeleno in krožno gospodarstvo v okviru tematskega tedna Podnebje in biodiverziteta v slovenskem paviljonu.

Članom omogočamo sodelovanje v projektih, kot so Kompetenčni center Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Interreg H2GreenTech (promocija vodikovih tehnologij) in Obzorje 2020 SMEmPower Efficiency (povečevanje energetske učinkovitosti v malih in srednjih podjetjih), ki so bili v izvajanju v tem letu.

V letu 2022 nadaljujemo z izvajanjem storitev za člane v sodelovanju z državo. Še posebej bomo fokusirani na pridobivanje sredstev za raziskovalno-razvojne projekte in investicije, ki so na voljo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Dva ključna strateška projekta SRIP – Krožno gospodarstvo, ki ju želimo čim prej umestiti v obstoječi inovacijski ekosistem, segata na področje biorafinerije in brezogljične tehnologije. Še naprej bomo delovali povezovalno, pri čemer stavimo na posredovanje kvalitetnih strokovnih znanj, poslovno svetovanje našim članom, na aktivnosti za razvoj človeških virov, promocijo dobrih praks in komuniciranje s splošnimi javnostmi ter aktivnosti internacionalizacije.

Postanite del partnerstva in izkoristite ugodnosti članstva!
Več na www.srip-krozno-gospodarstvo.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

sgz     srip 1  mngrt logo EOL164  eu skladi