Promocija

Družbena odgovornost


Hiter razvoj tehnologij nam nakazuje, da bodo poklici prihodnosti vse bolj povezani z napredno tehnologijo, robotizacijo in umetno inteligenco. V prihodnjih letih bo zato na trgu dela povpraševanje predvsem po kadrih, veščih v analizi podatkov in iskanju informacijskih ter digitalnih rešitev. Delodajalci se bodo tako vse pogosteje srečevali s pomanjkanjem ustreznih kadrov.


Mlade negotova prihodnost pogosto skrbi, kar jim pri iskanju prve zaposlitve jemlje pogum. Poleg tega, da niso prepričani o pridobljenem formalnem znanju, dvomijo tudi o svojih komunikacijskih sposobnostih, saj delodajalci dajejo vse večji pomen tudi mehkim veščinam, ki so pomembne za grajenje dobrih odnosov na delovnem mestu. S projektom, ki bo mlade navdušence informacijsko-komunikacijskih tehnologij usmeril pri iskanju zaposlitve, to jesen začenjajo na Telemachu. V okviru projekta bodo mladim predstavili poklice prihodnosti in jih opremili z znanjem, ki ga potrebujejo za vstop na trg dela.

Zaposlitveni laboratorij za približevanje poklicev prihodnosti

Telemach, pomemben akter na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, je oktobra začel izvajati projekt imenovan Job Lab. Z njim mladim predstavljajo realno stanje trga dela ter poklicev, ki so in bodo tudi v prihodnje najbolj iskani. Na delavnicah, ki bodo v letošnji jeseni izvedene v izbranih srednjih šolah dolenjske regije, mladim predstavljajo vedno bolj obetavno področje razvoja virtualnega okolja, dijaki pa se v razvoju lastnega virtualnega okolja nato preizkušajo tudi sami. Z refleksijo bodo dijaki ocenili svoje sposobnosti, razvili svoje karierne cilje in se pripravili na iskanje zaposlitve.

Predstavitev razvojnih centrov

V sklopu projekta dijaki spoznavajo delovanje Razvojnega centra Novo mesto, ki razvija podporno okolje za rast podjetništva in skrbi za nastanek mnogih delovnih mest. Predstavlja se jim tudi United Cloud, vodilni inovacijski center v regiji, zavezan k razvoju digitalnih storitev s področja telekomunikacij, medijev in TV-industrije ter celostnih rešitev za izdelke prihodnosti. O razcvetu tehnološke industrije in njenem vplivu na trg dela, svojem delu in tehnoloških kompetencah prihodnosti spregovorita direktor za tehnološki razvoj na United Cloudu Sergej Berišaj ter produktni vodja platforme EON TV Dušan Smolnikar.

Opolnomočenje mladih v začetku karierne poti

S prisostvovanjem na delavnicah Job Lab bodo mladi razvili kritično razmišljanje, prepoznali in razvili svoje spretnosti ter talente in interese, s pomočjo pridobljenega znanja o spremembah na trgu dela pa se bodo znali soočiti z iskanjem prve zaposlitve. Najbolj pa se na Telemachu veselijo dejstva, da bodo mladi znali še naprej raziskovati možnosti za izboljšanje lastnih kompetenc in posledično stremeli k napredku.