Biopropan

E. D.

Biopropan je novost na slovenskem energetskem trgu in ga je sedaj v zelenih jeklenkah 20 %, delež pa bodo še povečevali. Kot obnovljiv vir energije je ena izmed alternativ na prehodu v brezogljično družbo, saj njegova uporaba znižuje izpuste CO2, poudarja Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin. Zdaj so med vodilnimi distributerji utekočinjenega naftnega plina, v njihovem razvoju pa ni v ospredju le povečanje deleža biopropana v zelenih jeklenkah, temveč uvajanje tudi drugih novosti. Sogovornik meni, da bi morale nacionalne strategije, ki so za zdaj »toge in nerealne«, stimulirati uporabo energentov za znižanje izpustov CO2.

Tomaž Grm
Tomaž Grm

Slovenija je 11. država v Evropi, navajate, ki je v svojo ponudbo vključila biopropan kot obnovljiv vir. V vaših zelenih jeklenkah je 20 % biopropana, kmalu naj bi ga bilo več. Kdaj, kakšne so možnosti za večjo uporabo biopropana in kaj so glavni razlogi, da ste prvi v Sloveniji ponudili uporabnikom biopropan kot novost na energetskem trgu? Kaj lahko to pomeni kot del zelene tranzicije energetike?

Biopropan predstavlja obnovljivo energijo, proizvedeno iz biomase, ki ponuja enake lastnosti kot običajni propan, vendar z nižjimi emisijami CO₂. V okviru skupine SHV Energy, s katero smo preko naših lastnikov, družbe Liquigas iz Italije, strateško povezani, se zavzemamo za skupen cilj. Torej za ponudbo energije iz povsem obnovljivih virov do leta 2040. Korak na poti do tega cilja je uvedba biopropana. Trenutna proizvodnja še ne more povsem nadomestiti utekočinjenega naftnega plina (UNP oz. LPG) fosilnega izvora. Je pa dobra stran biopropana, da je povsem kompatibilen z UNP in ga tako lahko enostavno »mešamo« s fosilnim virom. Ne potrebujemo posebne oziroma druge opreme, inštalacij in podobno. V Sloveniji je energent trenutno na voljo na segmentu plinskih jeklenk. To je v zeleni jeklenki, ki je tako drugačna ne samo po videzu, ampak tudi vsebini.

Prednosti?

Dejstvo, da imata propan in biopropan isto molekulo, omogoča optimizacijo logističnih tokov v distribucijski verigi in emisij CO₂. Biopropan, vključen v mrežo Butan plina, izpolnjuje trajnostna merila, ki jih je za uporabo biogoriv določila Evropska unija. Trudili se bomo, da njegov delež v prihodnjih letih še povečamo oziroma uporabnikom omogočimo tudi ponudbo jeklenke s 100 % tega energenta.

Gre pa še za nekaj. Biopropan je proizvod iz biomase, zato so še vedno kritične ocene o upravičenosti uporabe rastlin za obnovljiv vir energije. Kdo so dobavitelji surovin, od kod so, kakšni so postopki pridobivanja biopropana?

V glavnem je biopropan pridobljen v kemičnem postopku transesterifikacije maščobnih kislin, ki izhajajo iz rastlinskih olj – palmovega olja, olja oljne ogrščice, izrabljenih jedilnih olj, palmovega, sojinega in sončničnega olja. Pri tem se izbrani proizvajalci, od katerih družba Butan plin dobiva okolju prijaznejši plin, zavzemajo za postopek, s katerim bi bistveno zmanjšali delež palmovega olja v proizvodnji. Surovina prihaja od kmetovalcev, ki ne krčijo primarnih gozdov, ne izrabljajo območij z visoko vrednostjo ogljika, uporabljajo kmetijske prakse, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost in katerega pridelava ni odvisna od prisilnega dela ali dela otrok. Čeprav so naši partnerji tehnično sposobni proizvajati biopropan izključno iz odpadkov in ostankov, so cilji za vključitev biogoriv, ​​ki jih je določila Evropska komisija, dolžni upoštevati druge surovine.

Koliko so realne ocene, da bi lahko UNP in biopropan pomenila eno izmed opcij za postopni prehod od fosilnih goriv? Koliko se z uporabo biopropana zmanjšujejo emisije?

Biopropan je ena izmed alternativ na prehodu v brezogljično družbo. V okviru SHV Energy se zavzemamo za razvoj in vključevanje tudi drugih virov. Ob uvajanju novih alternativ pa je pomembno, da s procesom proizvodnje, logistike in distribucije skupaj dosegamo čim manj škodljivih emisij. Uporaba biopropana prinaša do 80 % zmanjšanje emisij glede na uporabo UNP fosilnega izvora. Ogljični odtis, povezan s transportom, je že vštet v skupni ogljični odtisa goriva.

Pravite, da je biopropan ena izmed alternativ. Po katerih kriterijih je obnovljiv vir energije in kje se ga lahko uporablja? Zagotavljate enake cene zelene jeklenke kot doslej. Ali to pomeni, da je proizvodnja stroškovno podobna ali takšne cene dolgo ne boste vzdržali?

Drži, z uvedbo novega, do okolja še čistejšega energenta, se cena ni spremenila. Trudili se bomo čim dlje časa ohraniti konkurenčno ceno. Glede na to, da vsebina v zeleni jeklenki ni le bioprpan, je končna cena v največji meri odvisna od gibanja cen energentov oziroma nafte na svetovnih trgih. Ti so v zadnjem letu precej nestabilni. Predvidevajo se nove podražitve. V postopku logistike se torej biopropan lahko meša z običajnim UNP, kar je prednost v zagotavljanju čim bolj ekonomičnih pogojev za končne uporabnike.

Ali razmišljate tudi o kakšnih drugih mešanicah plinov (vodik, biometan) za zmanjšanje izpustov CO2?

Na področju plinastih goriv si prizadevamo za uvajanje novosti. Pred leti smo trgu ponudili utekočinjen zemeljski plin (UZP oz. angleški izraz LNG), odlično alternativo za cestni transport oziroma težka tovorna vozila. Tudi v Sloveniji je država to gorivo končno prepoznala kot alternativno dizlu in je na področju trošarin naredila prve korake v pravo smer, smer trajnostne mobilnosti. Upamo, da bodo alternativo prepoznale tudi nacionalne politike z ustreznimi vzpodbudami za prevoznike ter da bo slednje ekonomično za uporabnike, kot to že nekaj časa velja za kar nekaj evropskih držav.

Kakšen bo razvoj?

Naša povezanost s koncernom SHV Energy je priložnost, da novosti vključimo tudi na slovenski trg.

Pomembno vlogo pa imajo tudi nacionalne strategije, ki so zaenkrat precej toge in nerealne za cilje pri stimuliranju energentov za doseganje nižjih emisij.

Kako je trg sprejel zeleno jeklenko z bio-
propanom?

Zelena jeklenka je na trgu že skoraj pol drugo desetletje. Uporabnikom je na voljo preko razvejane prodajne mreže ali sistema dostave na dom, kar je njena pomembna prednost. Poleg dostave »do vrat« vam jo naši dostavljavci tudi zamenjajo ter pregledajo stanje napeljave. Vsaka zelena jeklenka je ustrezno polnjena ter večkrat pregledana/testirana v skladu z najvišjimi evropskimi standardi. Seveda se skrb za varno rokovanje nadaljuje pri uporabnikih, ki jih s pripravo ustreznih vsebin, materialov ter posnetkov želimo čim bolj ozaveščati. Biopropan za uporabnika prinaša samo prednost. Uporabo energije, s katero lahko ustvarjajo nižji ogljični odtis. Glede uporabe pa je tako po zmogljivostih kot pogojih uporabe vse nespremenjeno.