Dr. Darja Piciga, urednica priloge Podnebni dosje. (Foto: Tamino Petelinšek)
Dr. Darja Piciga, urednica priloge Podnebni dosje. (Foto: Tamino Petelinšek)

Podnebni dosje – uvodnik

Ob zaključku leta je čas za pregled dogajanja v preteklosti in pogled v prihodnost. Evropska agencija za okolje (EEA) je 4. decembra objavila in predstavila petletno poročilo o stanju okolja SOER 2020 (State of the Environment), v katerem opozarja na kritično stanje evropskega okolja. Nastavila nam je ogledalo: slike preteklosti, sedanjosti in prihodnosti niso tako lepe, kot bi si želeli. Evropa se spoprijema s tako obsežnimi in nujnimi okoljskimi izzivi, kakršnih še ni bilo: skrb vzbujajoč tempo izgube biotske raznovrstnosti, čedalje večji učinki podnebnih sprememb, čezmerna poraba naravnih virov.

Na splošno se okoljski trendi v Evropi od predhodnega poročila o stanju okolja, ki ga je agencija EEA pripravila leta 2015, niso izboljšali. Večina ciljev iz sedmega okoljskega akcijskega programa za leto 2020 ne bo izpolnjenih, zlasti ne cilji, ki se nanašajo na biotsko raznovrstnost. Kot kaže preglednica, so postopne spremembe prinesle napredek na nekaterih področjih, vendar nikakor ne dovolj, da bi izpolnili svoje dolgoročne cilje.

Evropa je pomembno izboljšala učinkovitost virov in krožno gospodarstvo. Kljub temu nedavni trendi opozarjajo na upočasnitev napredka na področjih, kot so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, industrijskih emisij in nastajanja odpadkov, izboljšanje energijske učinkovitosti in povečanje deleža energije iz obnovljivih virov. Pričakujemo lahko, da trenutna stopnja napredka ne bo zadostovala za izpolnitev podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 oziroma 2050.

Hkrati s podrobnim kritičnim pregledom stanja okolja v Evropi in učinkovitosti ukrepanja na ravni politik agencija EEA navaja, da razlog za upanje še obstaja, in sicer zaradi večje ozaveščenosti javnosti o potrebi po prehodu na trajnostno prihodnost, tehnoloških inovacij, rastočih pobud skupnosti in okrepljene dejavnosti EU, kot je evropski zeleni dogovor.

O vsem tem smo že pisali.

Znanje, tehnologije in orodja, ki jih potrebujemo za trajnostno preoblikovanje ključnih proizvodnih in potrošniških sistemov, kot so proizvodnja hrane, mobilnost in trajnostna energija, že imamo. Od tega in naše zmožnosti, da v izvajanje ukrepov pritegnemo celotno družbo, da bi dosegli spremembe in ustvarili boljšo prihodnost, sta odvisna naša blaginja in napredek v prihodnje, je ob predstavitvi poročila poudaril Hans Bruyninckx, izvršni direktor agencije EEA. Pokazal je na ozko »okno priložnosti«, ki ga še imamo odprtega v prihodnjem desetletju.

(nadaljevanje na naslednji strani)