Lesena gradnja

Urška Košenina

Podjetje Riko Hiše je že od svojih začetkov zavezano gradnji z lesom – začeli so s proizvodnjo masivnih lesenih predizdelanih elementov, nato so prevzeli sistemski patent za proizvodnjo lesenih masivnih objektov, kasneje pa so k svojim konstrukcijskim rešitvam dodali še okvirne sisteme gradnje. Marko Obrstar, direktor podjetja Riko Hiše, je navdušen nad gradnjo lesenih vrtcev v Sloveniji. Poseben dosežek je njihov zaključen projekt v Angliji, sicer pa meni, da je les material z največ konkurenčnimi prednostmi na trgu. Riko Hiše ustvarjajo na trgu nove priložnosti.

Katere projekte, če govorimo o gradnji z lesom, bi lahko označili kot prelomnico?

V Sloveniji so to zagotovo leseni vrtci. Veseli nas namreč, da je les kot trajnostni material končno stopil v ospredje tudi pri javnih naročilih. V Riko Hišah smo se podpisali pod lesene vrtce v Senovem, Škofji Loki (Kamnitnik), Laporju, Šentjerneju, Murski Soboti in Ribnici. V Italiji lahko izpostavimo projekt izgradnje lesenih mobilnih hišic za eko resort v Toskani, kjer smo izdelali in postavili, na ključ, 154 lesenih hišic, s katerim investitor daje turističnemu segmentu pomembno trajnostno noto. Uspešno se po nekajletnem premoru zopet uveljavljamo v Avstriji in Nemčiji ter Švici, kjer gradimo več večstanovanjskih objektov in nadgradenj. Uspešno prodajamo tudi mobilne enote za turistični in zasebni sektor.

V čem je vaša konkurenčna prednost?

Poleg kakovosti in zanesljivosti tudi kratki dobavni roki in hitra montaža. Pa tudi sposobnost reševanja zahtevnih konstrukcijskih izzivov. Npr. leseno tržnico v mestu Schweitenkirchen v velikosti 2.100 m² bruto tlorisne površine smo izgradili v pičlih petih tednih, kar je dosežek v primerjavi z našo konkurenco.

Je to tudi razlog za prodor na trg Velike Britanije s projektom The Lakes by Yoo, kjer ste na degradiranem območju z gradnjo luksuznih hiš občutno dvignili dodano vrednost. Kje ste se morali najbolj dokazati?

Najprej bi izpostavil industrijsko predizdelavo z najsodobnejšo računalniško vodeno tehnologijo. Ta omogoča brezhibno izdelavo konstrukcijskih elementov v proizvodni hali. Vse morebitne napake so že v postopku predpriprave in izdelave odpravljene. Ker so elementi predizdelani, naši monterji pa zelo izkušeni, je montaža na terenu hitra in učinkovita. Tak način gradnje manj obremenjuje okolje, ne povzroča hrupa in ne vznemirja okolja v bogatem živalskem svetu različnih vrst ptic ob jezerih, v katerih se lastniki hiš tudi kopajo in jadrajo.

Vaš sistem lesene gradnje je fleksibilen?

Da, to omogoča lažjo izvedbo še tako zahtevnih arhitekturnih načrtov in prilagoditev. Ne le to. V Riko Hišah nudimo tudi kompletno podporo v vseh fazah priprave, izdelave in montaže hiše. Takoj odreagiramo na kakršen koli nepričakovan izziv ali težavo, kakovost pa garantiramo s 30-letno garancijo na konstrukcijo in 2 leti na skrite napake.

Če bi v Evropi za 10 % povečali delež na novo zgrajenih hiš iz lesa, bi količino CO2 zmanjšali za 25 % odstotkov na leto, ste izjavili pred kratkim. V kakšnih razmerah posluje lesno-predelovalna panoga v Sloveniji? Bo lahko sledila ciljem, ki jih narekuje NEPN in evropski dokument Pripravljeni na 55?

Analizo stanja lesno-predelovalne panoge raje prepuščam strokovnjakom in analitikom. V podjetju Riko Hiše se, kot druga sorodna podjetja, soočamo s prekinitvijo dobavne verige lesa, saj les kot polizdelek uvažamo. Glede zelene agende pa se zagotovo vsi strinjamo, da si pred odgovornostjo ne moremo več zatiskati oči. Evropski zeleni dogovor je agenda, ki mora iz papirja preiti v našo prakso.

Ali les kot material postaja konkurenčna prednost pri ponudbi?

Les je trajnostni material, ki ga imamo v naši regiji v izobilju. Zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida in ima edini od gradbenih materialov nevtralen ali celo negativen ogljični odtis. Je antistatičen in ne oddaja škodljivih snovi. Klima v zaprtih prostorih je optimalna, saj les vpija škodljive hlape, pline ali neprijetne vonjave in uravnovesi vlago v zraku. Torej ustvarja razmere, prijaznejše tudi ljudem, ki imajo težave z alergijami. Poleg tega je tudi najprimernejši gradbeni material na potresno ogroženih območjih, saj dobro prenaša potresne sile. Seveda je les kot naraven material gorljiv, vendar ob požaru prevzame večje obremenitve kot beton ali jeklo, tako da je dokazano bolj požarno odporen od klasično grajenih objektov.

O materialu odloča investitor?

Seveda, če se investitor zaveda pomena lesa, ima raba lesa veliko konkurenčnih prednosti. V kolikor te trajnostne naravnanosti ni, je material drug. Zato naj ob tej priložnosti izrazim veliko pohvalo vsem občinam, ki so se odločile za leseno gradnjo pri vrtcih.

Kako poteka prevzem velikega projekta, ki vključuje sodelovanje več partnerjev, izvajalcev, projektantov itd.? Zlasti na globalnem trgu.

V podjetju Riko Hiše ne razvijamo le načina gradnje, ki se prilagaja naročnikovim željam, temveč je celotni ustroj zelo fleksibilen. Absolutno sledimo investitorjevim zahtevam in pričakovanjem. Torej vselej sodelujemo z njegovo ekipo projektantov in arhitektov. Po potrebi integriramo v projekte vrhunske strokovnjake za različna področja. Pri povečanju števila nadstropij pri projektih The Lakes, smo k sodelovanju povabili strokovnjake s področja statike. Kot sem že poudaril, je naša konkurenčna prednost visoka kvaliteta v predizdelavi konstrukcijskih elementov, hitra montaža, sposobnost reševanja zahtevnejših konstrukcijskih izzivov, fleksibilnost do naročnikovih pričakovanj, celoten servis in skrb do stranke ter garancija.

Gradite lesene montažne objekte s težnjo po najvišji kakovosti in ob vključevanju najsodobnejših tehnologij. Kakšno garancijo ponujate in katere certifikate za energetsko učinkovitost imajo vaše stavbe?

Industrializirana in prefabricirana gradnja omogoča odlično predpripravo, kjer so že vse morebitne napake odpravljene, montaža pa je zato hitra in učinkovita. Kakovost nam potrjuje Evropsko tehnično soglasje (ETA), dobavitelji lesa pa nam morajo zagotavljati, da les pridobivajo iz pogozdenih območij (FSC certifikat). Lesene montažne RIKO HIŠE lahko izdelamo v kateremkoli energetsko varčnem razredu, saj naši konstrukcijski sistemi ustrezajo vsem tehničnim zahtevam energetske učinkovitosti.

Kako boste zaključili letošnje poslovanje in kakšni so načrti za prihodnost, kateri trgi ali področja vas še čakajo?

Letošnje poslovanje bomo zaključili zelo uspešno, saj smo v minulem letu optimizirali delo tako v režiji kot proizvodnji. Poslovanje smo posodobili in postavili novo strategijo delovanja predvsem na tujih trgih. Odpirajo se nove priložnosti, saj še odločneje vstopamo na področja turizma, javnih objektov ter modularnih enot. Z mnogimi izkušnjami, ki smo jih pridobili na tujih trgih, bomo v bodoče pospešeno nagovarjali tudi domače naročnike in jim ponudili kakovost za sprejemljivo ceno.