Vse več podjetij se odloča za investiranje v razvoj, nakup, uporabo bioplastičnih materialov. Vendar, ali imajo bioplastični materiali v praksi svojo zaokroženo zanko? Ali je označevanje in komunikacija s potrošniki o ravnanju z bioplastičnimi materiali jasna in učinkovita?

Ne glede na možnost biološke razgradnje bioplastike se v praksi opaža, da se krožna zanka ravnanja z bioplastičnimi izdelki po koncu njihove življenjske dobe ne zapira in tako material ali končni izdelek izgubi na svoji vrednosti in možnosti ustrezne reciklaže oziroma primerne poti odlaganja (biokompostiranje). S konferenco želimo odpreti področje te problematike in spodbuditi iskanje ustreznih rešitev za zapiranje krožnih zank bioplastike in njenih končnih proizvodov.

Problemska konferenca je bila namenjena vsem industrijam (proizvodnja, trgovina, storitev), ki razmišljajo o uporabi bioplastičnih materialov za svoje izdelke, embalažo ali so že uporabniki bioplastičnih materialov, proizvajalcem in prodajalcem bioplastičnih materialov, komunalnim podjetjem, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, družbam za ravnanje z odpadki, državnim organom, izobraževalnim ustanovam, raziskovalno-razvojnim inštitutom idr.

Obravnavali smo vprašanja, kot so:

 • Kakšno je stanje in trend bioplastičnih materialov v EU in v Sloveniji?
 • Kakšne vrste bioplastičnih materialov ponujajo slovenski proizvajalci in s kakšnimi izzivi se soočajo?
 • Kako podjetja izdelke iz bioplastičnih materialov komunicirajo potrošnikom?
 • Kakšne so ovire na trgu za uporabo in predelavo bioplastičnih materialov?
 • Kaj se zgodi z bioplastičnimi materiali po koncu njihove življenjske dobe?
 • Kako bioplastične materiale obravnava slovenska zakonodaja?
 • Kakšne spremembe so potrebne za zapiranje snovnega toka bioplastičnega materiala oziroma njihove ustrezne predelave?

Program:

9.00       Uvod v problemsko konferencoAkademija Zelena Slovenija

9.10       Analiza stanja in trendov na področju bioplastike v EU in Sloveniji

 • Pregled na ravni EU; dr. Vesna Žepič Bogataj, TECOS
 • Predstavitev trenutnega stanja in trendov na področju bioplastike v Sloveniji; Nina Meglič, SRIP – Krožno gospodarstvo

9.30       Primeri prakse proizvajalcev plastičnih izdelkov – stanje in izzivi

 • IHPS: BioTHOP razgradljiva vrvica za hmeljarski sektor; Julija Polanšek
 • TECOS: Biopolimerna kozmetična embalaža in biopolimerni sadilni lončki; dr. Vesna Žepič Bogataj
 • EVEGREEN: Eko piknik, darilni, vrtni in potrošni program; Eva Štraser
 • STRAMEX PET: PLA plastenke; Katja Kampuš
 • ISTOST: Nelipot embalaža; Tina Štrubelj
 • NOVAMONT: Biorazgradljivi in kompostabilni materiali; Erik Hrvatin
 • AVANTPACK: Vloga kompostabilnih vrečk v zapiranju krožnih zank bioplastike; Melvis Haskič
 • INTERSEROH PLASTICS RESEARCH&DEVELOPMENT: Miti in resnice o okoljski vrednosti bioplastike; dr. Manica Ulčnik Krump

10.45     Odmor

11.00     Zbiranje in predelava bioplastike

 • CEROP; dr. Tanja Bagar
 • RCERO Celje; Jure Svetičič
 • KOCEROD; Ivan Plevnik

11.30     Zakonodaja in bioplastika

 • Ministrstvo za okolje in prostor; mag. Jana Miklavčič

11.45     Okrogla miza in razprava

Sodelujejo:
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor
Srečko Bukovec, Slopak
Nadja Košmrlj, Interseroh
Jure Svetičič, RCERO Celje
Ivan Plevnik, KOCEROD

13.00     Zaključek

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Udeležba na spletni problemski konferenci je bila brezplačna.

Datum izvedbe: petek, 8. 10. 2021, 9.00-13.00 ura, spletna platforma Zoom

OBVESTILO: 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Več informacij vam posredujemo naknadno, ob potrditvi prijave na spletno konferenco.

 

Kontakt za več informacij:

Tanja Pangerl
Vodja projektov
t: 03 42 66 716
e: info@zelenaslovenija.si

Organizatorji:

logotipi

V sodelovanju z:

Akademija Zelena Slovenija