Akcija!

Trajnostni embalažni pristopi in rešitve za učinkovito komunikacijo s potrošniki

Številne raziskave kažejo, da si potrošniki želijo nakupovati trajnostno. Če nakup ni takšen, zakaj ni? Pomembno vlogo pri odločitvi za nakup izdelka ima pogosto tudi embalaža izdelka, ki potrošnika nagovarja in mu med drugim sporoča tudi vrednote blagovne znamke. Poleg zaščite izdelka, funkcionalnosti in privlačnosti se potrošniki vse bolj odzivajo tudi na ekološki vidik embalaže.

Original price was: 124,00 EUR.Current price is: 86,80 EUR. cena brez DDV

Kaj se boste naučili?

 • Kakšna embalaža nagovarja sodobnega potrošnika?
 • Kako pristopiti h krožnemu oblikovanju embalaže?
 • Kaj so zahteve eko dizajna in kako ga vključevati v embalažne rešitve?
 • Zakaj je pri snovanju embalažnih rešitev pomembna analiza okoljskega in družbenega življenjskega cikla?
 • Kako trajnostne rešitve embalaže vključiti v komunikacijsko s potrošniki?
 • Kako trajnostne rešitve vključiti v spletno embalažo?

V okviru spletne konference smo predstavili, kaj kažejo raziskave o tem, kakšne embalaže si želijo potrošniki in kako se spreminjajo njihova vedenja, kako v embalažne rešitve vključiti vidik krožnosti, eko dizajna ter analize okoljskega in družbenega življenjskega cikla. S primeri prakse pa je bilo predstavljeno, kako podjetja z embalažo nagovarjajo potrošnike in kako se srečujejo z embalažnimi izzivi pri vse pogostejšem spletnem nakupovanju.

Sklop predavanj je iz spletne konference in vključuje naslednje teme:

 • Kakšno embalažo si želijo potrošniki – raziskave in izkušnje; Nataša Mohorč Kejžar, Ipsos, d.o.o.
 • Trendi in primeri krožnega oblikovanja embalaže; Miha Krnc, DS Smith Slovenija d.o.o.
 • Pomen analize okoljskega in družbenega življenjskega cikla (LCA, S-LCA) pri snovanju embalažnih rešitev; Ana Brodar, MSc, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija
 • Kreativne rešitve pri razvoju potrošniške embalaže v luči trajnostnosti; dr. Urška Vrabič Brodnjak, Naravoslovnotehniška fakulteta, Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo
 • Pomen in sporočilo dizajna embalaže; Primož Pislak, LUKS Studio

Primeri iz prakse:

 • Zapiranje interne snovne zanke za embalažo Tetra Pak in prakse komuniciranja s potrošniki; Špela Kozolc, Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
 • Embalaža na HOFER misiji: Zmanjšaj. Ponovno uporabi. Recikliraj.; Bor Trček, HOFER trgovina d.o.o.
 • Pristop k embalažnim rešitvam za blagovne znamke podjetja JUB; mag. Jelka Slatinšek, JUB d.o.o.
 • Izzivi in rešitve spletne embalaže; Maja Ambrož, Merkur trgovina d.o.o.

Dodatne učne vsebine