Pri snovanju pametnih stavb ne pozabite na ljudi

Ko snujemo naprave, ki jim pravimo pametne, je treba postaviti človeka v središče in pri razvoju pametnih tehnologij je treba upoštevati razvojne zapovedi. Od teh je izredno pomembno načelo umirjenih tehnologij. Gre za tehnologije, ki nas iz ozadja podpirajo, ne pa iz ospredja ves čas zatirajo. Pri snovanju pametnih in krožnih stavb je dobro uporabiti štiri korake razvoja po meri ljudi in narediti premik od ekspertnega razvoja k razvoju po meri ljudi.

Brezplačno

Predstavitev je bila predstavljena v okviru strokovne konference ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V okviru Akademije Zelena Slovenija smo jo organizirali v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Kaj se boste naučili?

  • 10 razvojnih zapovedi pri snovanju pametnih stavb
  • 4 koraki razvoja po meri ljudi
  • 4 nasveti za snovanje pametnih stavb po meri ljudi

Predavatelji tega izobraževanja