Kaj bo usmerjalo prihodnost graditve?

Pet okvirov za prihodnost graditve kaže na to, kako pomembna je graditev, tako z energetskega vidika kot z vidika virov. Priložnosti za krožnost, energetsko učinkovitost in dekarbonizacijo so povezane z gradnjo. Na eni strani je to obveza in pričakovanje družbe do gradbenega sektorja, na drugi strani je na razpolago veliko virov v številnih evropskih in nacionalnih programih – od raziskovanja do razvoja kadrov. Doseči je treba tudi razogljičenje stavbnega fonda do 2050, kjer ni dovolj le energetska učinkovitost, tudi ne ničenergijska gradnja, ampak brezemisijska gradnja.

Brezplačno

Predstavitev je bila predstavljena v okviru strokovne konference ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. V okviru Akademije Zelena Slovenija smo jo organizirali v sodelovanju z Zbornico gradbeništva in industrijo gradbenega materiala.

Kaj se boste naučili?

  • Kakšna je prihodnost graditve
  • Pet okvirov za prihodnost graditve:
  • Nova ali povečana prepoznavnost ciljev EU
  • Prenovo stavb in tudi druge grajene infrastrukture
  • Prehod v brez emisijsko gradnjo
  • Prehod v krožno graditev, ki je tudi ključni del zelenega prehoda
  • Nove oblike razvojnega sodelovanja