Finančne institucije o posledicah taksonomije in ESG za podjetja

Za zeleni prehod, s katerim EU želi doseči neto ogljično nevtralnost Evrope do 2050, je potrebno gospodarstvo, ki bo zeleno, krožno, trajnostnostno. Zakonodajne zahteve za zeleni prehod se vse bolj zaostrujejo. Pomembno vlogo pri tem imajo finančne institucije, ki s svojimi naložbenimi portfelji spodbujajo (ali ne) prehod podjetij v zeleno, trajnostnostno delovanje za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev. Zato podjetja za pridobivanje naložbenih sredstev, posojil ne morejo mimo izpolnjevanja vprašalnikov, kjer morajo razkrivati svoje nefinančne podatke in cilje z vidika okolja, družbe, upravljanja (ESG).

55,00 EUR cena brez DDV

Odprti dialog s finančnimi institucijami o vprašanjih:

  • Katere ESG kazalnike zahtevajo finančne institucije in zakaj?
  • Kakšna so prizadevanja za poenotenje vprašalnikov s strani finančnih institucij?
  • Kakšna je korelacija med vprašalniki bank, skladov in ESRS standardi?
  • Kaj pomeni taksonomija za podjetja z vidika financiranja in zavarovanja? Kaj se pričakuje v prihodnje?
  • Kaj ESG kazalniki in njihove ocene pomenijo v odnosu finančna institucija – komitent?
  • Kaj že sedaj pomeni »zeleno investiranje« za podjetja in kaj bo v prihodnje?

V uvodu pred dialogom je bilo izvedeno krajše predavanje:

  • Zeleni prehod – finančne institucije o posledicah taksonomije in ESG za podjetja; mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija

Oglejte si kratek izsek iz predstavitve in dialoga:

Dodatne učne vsebine