Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD) – kaj prinaša?

21. junija 2022 sta Svet in Evropski parlament dosegla politični dogovor glede Direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti (predlog direktive je Komisija sprejela aprila 2021). EU se z novimi zahtevami loteva problematike kakovostnega poročanja z vzpostavitvijo skupnega okvira poročanja. Cilj nove direktive je tudi zagotoviti, da podjetja poročajo o zanesljivih in primerljivih informacijah o trajnosti.

Brezplačno

Kaj se boste naučili?

  • Kaj vključuje nov zakonodajni paket
  • Kakšen je namen Direktive glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD)
  • Kdo je zavezanec
  • Kakšne so razlike od dosedanjih zahtev o razkritjih nefinančnih informacij
  • Standardi poročanja o trajnostnosti
  • Kakšna je časovnica