NOVICE

 • Na EXPO 2020 predstavljeni slovenski projekti

  Na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju je v slovenskem paviljonu družba Artkontakt Studio Bast predstavila tri projekte, ki se nanašajo na varstvo okolja, ohranjanje dediščine in implementacijo projektov iz EU sredstev ...

 • Ekološki odtis Slovenije je odmik od ciljev trajnostnega razvoja

  Primerjava vrednosti indeksa človekovega razvoja (HDI) in ekološkega odtisa kaže, da Slovenija ni na poti uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, saj so pritiski na okolje zaradi prekomerne potrošnje višji od obnovitvene sposobnosti narave ...

 • Evropska komisija je začela posvetovanje o Uredbi RECH

  Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reviziji uredbe o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Cilj revizije je uskladiti pravila EU o kemikalijah s prizadevanji Komisije glede varnih in trajnostnih kemikalij ...

 • Dopolnjen Atlas podnebnih projekcij za Slovenijo do leta 2100

  Podnebni scenariji imajo pomembno vlogo pri pripravi ocene tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe in pri načrtih za prilagajanje. Za pomoč pri prilagajanju so na Agenciji RS za okolje pripravili Atlas podnebnih projekcij za Slovenijo do leta 2100 ...

 • Novi ukrepi Evropske komisije za bolj zdravo pitno vodo v EU

  Evropska komisija je sprejela nove ukrepe za zagotovitev bolj zdrave pitne vode v EU. Države EU bodo morale natančneje spremljati morebitno vsebnost dveh endokrinih motilcev, in sicer beta-estradiola in nonilfenola ...

 • Evropska komisija zbira mnenja o (bio)razgradljivi plastiki

  Evropska komisija je začela javno posvetovanje o plastiki na biološki osnovi ter biološko razgradljivi plastiki in plastiki, primerni za kompostiranje. Prispevke bo zbirala do 15. marca 2022 ...

 • Stikala in vtičnice iz recikliranih ribiških mrež

  Schneider Electric je predstavil prve energetske rešitve za dom, ki so izdelane iz plastike, pobrane iz oceanov. Linija vtičnic in stikal Merten je izdelana iz recikliranih ribiških mrež, izvlečenih iz oceana ...

 • Nov razpis za nagrade evropskega Bauhausa

  Evropska komisija je začela zbirati prijave za nagrade novega evropskega Bauhausa za leto 2022. Nagrade bo podelila mladim talentom za navdihujoče zamisli in obstoječe projekte v štirih kategorijah ...

 • Sistem vodikovih gorivnih celic v soproizvodnji na Letališču Torino

  SAGAT SpA, družba za upravljanje Letališča Torino, in Skupina Snam sta prek svoje hčerinske družbe Renovit, specializirane za energetsko učinkovitost konec lanskega leta podpisali nezavezujoč dogovor za izgradnjo sistema vodikovih gorivnih celic ...

 • Evropska komisija s priporočili spodbuja učenje za okoljsko trajnost

  Evropska komisija je objavila predlog priporočila Sveta EU o učenju za okoljsko trajnost. Cilj predloga je državam članicam, šolam, visokošolskim ustanovam, nevladnim organizacijam in vsem izvajalcem izobraževanja pomagati ...

 • Do leta 2033 bo Slovenija prenehala z rabo premoga za energijo

  Vlada RS je sprejela nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki določa, da bo Slovenija najpozneje do leta 2033 prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije ...

 • Kaj opuščanje tiskanja računov pomeni za potrošnike?

  V Državnem zboru so konec decembra potrdili novelo Zakona o davku na dodano vrednost. Ena od glavnih novosti novele je opuščanje obveznega tiskanja računov in nedvoumna potrditev veljavnosti digitalnih računov. Kaj to pomeni za trgovce? ...

 • Regijski park Pohorje za dobrobit prebivalstva in ohranjanje naravnega okolja

  Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo predlog Uredbe o regijskem parku Pohorje. Kot so navedli v sporočilu za javnost, je za ovršje masiva Pohorja, ki predstavlja bodoči regijski park, značilna izredna naravna ohranjenost in krajinska pestrost ...

 • Karierni zajtrk za mlade talente

  Novartis v Sloveniji je pripravil sedmi Novartisov karierni zajtrk, ki se ga je udeležilo okrog 300 slovenskih in tujih mladih talentov ter strokovnjakov z različnih področij. Gre za nagrajeno kadrovsko pobudo ...

 • MOP objavlja razpisa za vodne projekte

  Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah ...

 • Evropska sredstva za mlade raziskovalce

  Evropski raziskovalni svet bo 397 nadarjenim znanstvenikom in znanstvenicam namenil 619 milijonov evrov nepovratnih sredstev za začetek samostojne poti. Med prejemnicami je tudi Anna Dragoš z Univerze v Ljubljani ...

 • Sprejet je akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027

  Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva (ANEK) do leta 2027. Akcijski načrt določa ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja do leta 2027 ...

 • Vabljeni na Tiko Pro podjetniški zajtrk o aktualnih razpisih

  Na zdaj že tradicionalnem, brezplačnem TIKO PRO online podjetniškem zajtrku, ki bo 26.01.2022 ob 9. uri, boste izvedeli vse o aktualnih razpisih, ki prihajajo v letu 2022 ...


1 2 ... 115 116 >
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.