Embalaža Okolje Logistika št. 157

 • Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 157

  Ministrstvo za infrastrukturo smo vprašali, kako bo Slovenija pristopila k izvedbi Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

  Preberi več
 • Program projektov eProstor - EOL 157
  Preberi več
 • Število e-vozil in hibridov še kar daleč od cilja - EOL 157

  Kaj se bo v prometu spremenilo v desetletju do leta 2030? Slovenija želi postati referenčna država zelene mobilnosti. Tudi ko gre za e-mobilnost, so že bili sprejeti cilji, ki jih naj bi po evropskih usmeritvah dosegli pri zmanjševanju emisij iz prometa do leta 2020, a že nastaja manko.

  Preberi več
 • Povezovanje je ključ do trajnostne mobilnosti - EOL 157

  S ciljem, da zagotovijo zdravo in kakovostno okolje za življenje in delo v regiji, so na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) že ob ustanovitvi leta 2001 trajnostno mobilnost umestili med svoje prioritete.

  Preberi več
 • Slovenija še nima nacionalne organizacije za vodik in gorivne celice - EOL 157

  Zeleni vodik omogoča skoraj popolno razogljičenje proizvodnje elektrike in toplote, saj z njim pridemo iz ogljičnega cikla fosilnih virov v vodni cikel. Vodik je deseti najbolj razširjen kemijski element na zemlji glede na masni delež.

  Preberi več
 • Podnebni dosje - EOL 157

  V začetku leta se nadaljujejo kritična poročila o pomanjkljivem izvajanju dosedanjih načrtov in programov za prehod v zeleno gospodarstvo in za podnebno nevtralnost. Hkrati še naprej spremljamo optimistične napovedi o znatnem povečanju podpore za te namene tako v okviru evropskih kot nacionalnih finančnih virov. S predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta imamo priložnost, da se v Evropi uveljavimo kot referenčna država za celosten trajnostni prehod - torej ne le kot ena od držav z najbolje ohranjeno naravo in najbogatejšo biodiverziteto.

  Preberi več
 • Nov zakon o celostnem prometnem načrtovanju tudi z viri za čist promet - EOL 157

  Soočamo se z močno inercijo ustaljenega načina reševanja problemov, da strežemo prometnemu povpraševanju z večanjem zmogljivosti cestne infrastrukture. To nam še poglablja težave in nas oddaljuje od cilja, tako v analizi, kaj se dogaja z zeleno mobilnostjo v Sloveniji, ugotavlja Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo. Po njegovem bo morala Slovenija »okrepiti institucionalno strukturo«, ki bo vodila »procese vzpostavljanja trajnostne mobilnosti od ideje do izvedbe«.

  Preberi več
 • Cilji za manjši ogljični odtis so, izvedba še neopredeljena - EOL 157

  Slovenija je dobro založena z dokumenti in akcijskimi načrti, kako zmanjšati ogljični odtis, torej izpuste, in krajšati razdalje do podnebne nevtralnosti. A kakšne so pravzaprav možnosti za izvedbo operativnih smernic za vzpostavitev dobrega upravljanja, od usmerjanja, koordinacije, prilagajanja, preverjanja in korigiranja poti do želene drugačne sedanjosti in bližnje prihodnosti, ki se ji reče podnebna nevtralnost. Je zelo daleč ali je lahko bližje?

  Preberi več
 • Novi rekordi v fotovoltaiki tudi s slovenskim pridihom - EOL 157

  Dr. Marko Jošt, član Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO) Fakultete za elektrotehniko UL, je na podoktorskem usposabljanju na Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) s sodelavci izdelal rekordno tandemsko sončno celico s 25,5 % učinkovitostjo pretvorbe svetlobne energije v električno. Rezultate so s soavtorji iz laboratorija LPVO objavili v mednarodno priznani reviji Energy and Environmental Science leta 2018. V pičlih dveh letih so nato dosežek še nadgradili.

  Preberi več
 • Poraba energije narašča, naložbe v razvoj omrežja so nujne - EOL 157

  Vedno več ljudi se odloča za električna vozila, toplotne črpalke, številne druge naprave in za razpršene proizvodne vire, ugotavlja mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor. Prav zaradi povečanja obsega in priključne moči teh naprav se lahko zgodi, da bo za uporabnike premalo električne energije in moči, če ne bo dovolj vlaganj v proizvodne vire in distribucijska omrežja. Zato sogovornik pravi, da bi morali v Sloveniji bistveno povečati vlaganja v elektrodistribucijsko omrežje.

  Preberi več
 • Panoga pričakuje zavezujoč večletni investicijski ciklus države - EOL 157

  Zmerni optimizem v gradbeni panogi ostaja tudi v letu 2021. Temelji na načrtih države glede zagona največjih infrastrukturnih projektov na področju cestnega in železniškega prometa, delno pa tudi na gospodarskih kazalcih zadnjega polletja 2020. O tem je mag. Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, prepričan navzlic temu, da se je krivulja rasti v decembru drastično znižala. A razpisov ni malo.

  Preberi več
 • CBD z leseno konstrukcijo slovenskega paviljona - EOL 157

  Poleg projektiranja in konstruiranja hibridne jekleno-lesene konstrukcije slovenskega paviljona, s katerim se bo Slovenija predstavila na letošnji svetovni razstavi EXPO v Dubaju, je podjetje CBD d.o.o. pod vodstvom dr. Bruna Dujiča zaradi optimiranja vseh stroškov izvedbe prevzelo tudi dobavo in montažo lesene konstrukcije slovenskega paviljona.

  Preberi več
 • Biometan – enostavna rešitev za povečanje obnovljivih virov v prometu - EOL 157

  Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju doseže do leta 2030 vsaj 14 %. V Sloveniji za tem ciljem trenutno še veliko zaostajamo in nas na tem področju čaka še veliko dela.

  Preberi več
 • Ravnanje z odpadki mora zagotavljati sekundarne vire - EOL 157

  Potrebno bo preudarno ravnanje z naravnimi viri in vse bolj intenzivno ravnanje z odpadki – surovinami, tako jih raje poimenujem. Mislim na to, da mora ravnanje z odpadki prehajati v sistem zagotavljanja sekundarnih virov za materiale, ki jih človek potrebuje za svoj obstoj, razmišlja mag. Franc Dover, direktor mariborske Snage.

  Preberi več
 • Kupci bodo v izkustvenem središču sodelovali pri nastajanju izdelka - EOL 157

  Besede kriza ne priznavam, je v enem izmed intervjujev odkrila svoje življenjsko vodilo Danica Zorin Mijošek, ustvarjalka in prva dama slovenske lepotne hiše za nego obraza, telesa in las. Njeno družinsko podjetje Afrodita Kozmetika je praznovalo abrahama v sivem času za posel.

  Preberi več
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.