GLS Slovenia v luči trajnostne logistike - EOL 164/165

GLS Slovenia v luči trajnostne logistike - EOL 164/165

GLS Slovenia

Promocija

Logistika povzroča približno 14 % emisij CO2 na svetovnem nivoju. 75 % teh emisij predstavlja prometni sektor. GLS se zaveda svoje odgovornosti do okolja in se za varstvo podnebja zavzema že več kot desetletje. Zato z različnimi pobudami in kampanjami aktivno podpiramo ljudi in varstvo okolja. Za nas trajnost med drugim pomeni nenehno premikanje proti ogljično nevtralni logistiki.

Vendar se ne osredotočamo le na emisije ogljika povezane s transportom. Z digitalizacijo na številnih področjih se izogibamo nepotrebnim odpadkom. Naše račune stranke prejemajo po elektronski pošti, nove stranke pogodbo za sodelovanje prejmejo v digitalni obliki. Dolga poslovna potovanja se pogosto nadomestijo z okolju prijaznejšimi video konferencami. Imamo strog ločevalni sistem odpadkov in poskrbimo za njihovo ustrezno obravnavo. Management GLS Slovenia nekajkrat letno organizira čistilne akcije, v katerih očistimo neposredno okolico lokacije, kjer se nahajamo.

Strateško se naša politika trajnostnega razvoja dotika naslednjih segmentov:

Strateško pozicioniranje GLS Depo poslovalnic

Naša ThinkGreen strategija zajema tudi strateško planiranje mikro lokacij za naše Depo poslovalnice. Z vse bolj gosto mrežo poslovalnic prispevamo k zmanjšanju CO2 emisij, po drugi strani pa tudi k bolj fleksibilni in časovno učinkoviti dostavi. Trenutno razpolagamo s 24 Depo poslovalnicami po celotni Sloveniji, tudi in predvsem na področjih, ki so decentralizirana, ruralna in zapostavljena.

Postopno posodabljanje voznega parka

Okrepljeno uveljavljanje električnih vozil, zlasti kadar se napajajo iz OVE, ima lahko pomembno vlogo pri doseganju cilja EU glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 80–95 % do leta 2050 in prehoda v nizkoogljično družbo. GLS Slovenia na slovenskih cestah v tem trenutku dostavlja v 11-ih električnih avtomobilih. Tudi sicer se odločamo za vozila, ki so okolju bolj prijazna. V ljubljanski Depo poslovalnici bomo v kratkem postavili lastno polnilnico za električna vozila.

IT sistem kot instrument planiranja transportnih poti

Pri GLS-ju vrsto aplikacij in IT sistemov razvijemo v lastni režiji, saj sami najbolje poznamo pasti in težave, ki se pri logistiki lahko pojavljajo, in specifike našega dela. Razpolagamo z naprednim sistemom, ki izboljšuje operativne procese in planiranje transportnih poti. Čas in obseg poti je sistematično minimaliziran, s čimer vplivamo na boljšo optimizacijo vseh vpletenih procesov ter znatno vplivamo na zmanjšanje izpušnih plinov, ki so posledica transportnih poti.

Paketomati na sončno energijo

Gosta mreža GLS Paketomatov nam podobno kot mreža Depo poslovalnic omogoča zmanjševati količine izpušnih plinov, zaradi njih opravimo manj logističnih poti in dosežemo boljši izkoristek časa. Paketomati nam omogočajo, da končnim prejemnikom damo popolno svobodo pri prevzemu njihovega paketa. Do Paketomatov lahko dostopajo 24/7. Korak naprej predstavljajo Paketomati na fotovoltaiko. So okolju prijazni objekti s samozadostnim napajanjem, ki za svoje delovanje potrebujejo le sončno energijo.

V sodelovanju s podjetjem LPT d.o.o. bomo v kratkem v Ljubljani, ki se ponosno in z razlogom postavlja s titulo Zelena prestolnica Evrope, postavili dodatnih 22 GLS Paketomatov, večino na fotovoltaiko. Na lokacijah Park&Drive jih boste lahko videli zelo kmalu v novi in modernejši preobleki, skladni z novo GLS podobo.

Zelena gradnja objektov s fotovoltaično streho

Na strehi našega centralnega skladišča v Ljubljani že postavljamo fotovoltaično streho (ogljično nevtralen HUB), kar bo bistveno vplivalo na oskrbo z zeleno energijo v prihodnosti. Z dograditvijo HUB-a, ki smo jo izvedli v preteklem letu, in njegovo modernizacijo na tehnološkem in digitalnem področju, verjamemo, da bo zelena streha dokončno zaokrožila zgodbo okolju prijaznega, modernega in naprednega distributerja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.