Z razvojem novih proizvodov predvsem k ponovni uporabi ali reciklaži - EOL 154/155

Z razvojem novih proizvodov predvsem k ponovni uporabi ali reciklaži - EOL 154/155

Življenjski cikel stavbe

J. V.

Že s konceptom gradnje e4 pred leti so se v podjetju Wienerberger odločili za štiri stebre – energetsko učinkovitost, za obnovljive vire in materiale, za emocije in za ekonomičnost. In že takrat so začeli izpolnjevati zahteve za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš. Tako Irena Hošpel, odgovorna za razvoj v družbi Wienerberger, pojasnjuje njihovo razvojno in poslovno filozofijo, ki temelji na naravnem materialu. Opeka je njihova konkurenčna prednost, saj nikoli ni izgubila ugleda ne med gradbeniki ne med individualnimi graditelji. A kakovost, topel material bi bil premalo brez inovativnih, ustvarjalnih rešitev, kakršna je njihova e4 opečna hiša. Postavili so jo z arhitektom Nandetom Korpnikom. Sogovornica je izjemna predvsem v razumevanju zelenega razvoja in prepričanja, pred kakšnimi priložnostmi je gradbena panoga ter kakšen naj bo razvoj proizvodov za gradnjo.

Irena Hošpel
Irena Hošpel

Gradbena panoga naj bi letos kljub krizi kazala določeno stopno rasti. Kašne poslovne rezultate pričakujete, se je trg umiril, zanimanje za gradnjo objektov vzbuja poslovni optimizem ali ne?

V začetku leta smo se morali ob soočenju s povsem novim okoljem in razmerami za delo zaradi izbruha epidemije hitro prilagoditi. Izkoristili smo prednosti svoje pozicije na trgu kot močno podjetje, ki je dobro opremljeno za aktivno oblikovanje prihodnosti našega sektorja. V podjetju Wienerberger dosledno izvajamo svojo trajnostno strategijo. Veliko energije usmerjamo na področje inovacij, varstva okolja in zagotavljanja človeku in okolju prijaznih gradbenih materialov. Zadnji meseci so pokazali, da smo lahko zaradi naložb v digitalizacijo, zaradi zavzetosti ter discipline naših zaposlenih zanesljivo oskrbovali kupce z gradbenim materialom tudi v težkih časih. Vse to nam daje dodatni zagon.

Kako kot proizvajalec gradbenih materialov ocenjujete strateške dokumente države o razogljičenju in o ravnanju z viri, odpadki, saj so stanovanjski in drugi objekti močan vir izpustov, količine gradbenih odpadkov naraščajo, država napoveduje val prenove stavbnega fonda, obvezno gradnjo ničenergijskih hiš in podobno. Kje so za gradbena podjetja največji izzivi? Katere spremembe so nujne, da bo gradbeništvo spodbujeno za bolj zeleno gradnjo kot doslej?

Gradbeni sektor ima ključno vlogo pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju zmanjšanja rabe energije in zmanjšanje emisij CO₂. Grajeno okolje ima velike negativne vplive na naravno okolje in podnebne spremembe. To je znano. Ocenjuje se, da stavbe porabijo 40 % proizvedene energije in ustvarijo 32 % emisij CO₂. Smo pred izzivi. To je naša poslovna priložnost. Podjetje Wienerberger to dela že več kot 200 let. Mislim na zagotavljanje izjemnih, trajnostnih gradbenih materialov in infrastrukturnih rešitev, ki bodo prihodnjim generacijam omogočale enake možnosti, kot jih imamo mi danes.

Na kaj stavite?

Naš portfelj je zasnovan tako, da pozitivno prispeva k razogljičenju in obnovi biotske raznovrstnosti. Ob sprejetju Evropske direktive o energetski učinkovitosti je Wienerberger že pred približno 9-timi leti začel razvijati koncept gradnje e4, ki temelji na 4 temeljih.

To so?

Energetska učinkovitost, torej čim nižja poraba energije z odličnimi visoko toplotno izolacijskimi lastnostmi ovoja stavbe iz opečnih zidakov ter inovativno ogrevalno in gradbeno tehnologijo. Potem ekologija, mislim na uporabo obnovljivih virov energije, okolju in človeku prijazne materiale in zmanjšanje emisij CO₂. Emocije, čustva, razpoloženje. Opečne stavbe omogočajo kvalitetno in zdravo bivalno klimo, poleg tega pa odlično varujejo pred različnimi vplivi iz okolja. Četrti steber je ekonomija. Optimalni stroški gradnje in vzdrževanja omogočajo visoke prihranke. Opečne stavbe so cenovno ugodne in ohranjajo svojo vrednost tudi skozi čas. Vsi kriteriji za gradnjo stavbe po konceptu e4 so že takrat izpopolnjevali zahteve za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš. Nizko povpraševanje po energiji, ki je potrebno za obratovanje stavbe, skoraj v celoti izhaja iz obnovljivih virov energije. Stavbe, grajene po konceptu e4 ne oddajo emisij CO₂ ali pa so spusti izredno nizki. Gradbena panoga mora prepoznati nove priložnosti, ki jih prinaša trajnostni razvoj. Predvsem mislim na življenjski cikel, na pričakovano daljšo življenjsko dobo stavb.

Prav vaše podjetje navaja kot svojo konkurenčno prednost trajnostne gradbene materiale in celovite sistemske rešitve. Kateri materiali in inovacije imajo prednost, predvsem gre za glino?

Zgodovina potrjuje, da je opeka zelo vzdržen gradbeni material. Če je vgrajena na primeren način, je njena življenjska doba neomejena. Kadar pa moramo opečni objekt porušiti, lahko opeko v celoti recikliramo in jo ponovno uporabimo na različne načine. Razvoj novih produktov poteka v smeri, da bodo v prihodnosti vsi naši izdelki in sistemske rešitve popolnoma ponovno uporabni ali primerni za recikliranje.

Primer?

Inovacija na področju zidne opeke je opečni zidak, ki ima integrirano toplotno izolacijo, kameno volno. Gre za novo generacijo zidne opeke, ki dosega odlične gradbeno fizikalne lastnosti. Robusten opečni votlak z debelimi notranjimi in zunanjimi glinenimi stenami poleg vrhunskih toplotno izolacijskih vrednosti dosega odlične mehanske lastnosti zidovja. To sta visoka tlačna in strižna trdnost zidovja, kar pomeni tudi visok nivo odpornosti na potresne sile. Visoko požarno odpornost, odlično zvočno izolacijo. Izpostavila bi tudi visoko toplotno kapaciteto, ki jo dosega opečni zid iz opeke Porotherm IZO Profi in je pomemben faktor pri vzpostavljanju udobne in zdrave bivalne klime.

Še kakšna druga prednost?

Seveda. Kombinacija dveh gradbenih materialov, kot sta opeka in kamena volna, je idealna, ko govorimo o uravnavanju vlage v prostoru. Oba materiala imata nizek difuzijski faktor in skupaj ohranjata primerno relativno vlažnost v samem prostoru. Novost pri tej opeki je tudi nov način vgrajevanja brušenih opečnih zidakov, ki omogoča suho vgradnjo z lepilom brez malte. Tak način gradnje je bistveno hitrejši, zidovje je suho, zato lahko zidarska dela hitreje napredujejo. A to niso edine prednosti.

Zidna opeka je tudi estetska, topla. Kakšen stil arhitekture je med graditelji najbolj popularen? Kakšni koncepti hiše prevladujejo?

Ko smo v Sloveniji pristopili k projektiranju e4 opečne hiše, smo iskali skupno rešitev za celotno regijo Adriatik. Torej enodružinsko hišo, katere arhitektura bi ustrezala trgu Slovenije in Hrvaške. Pred arhitekta Nandeta Korpnika, ki smo mu zaupali izdelavo projektne naloge, smo tako postavili precej težko nalogo. V trenutku snovanja e4 hiše smo se v Sloveniji že intenzivno srečevali z visokimi pričakovanji na področju energetske učinkovitosti in rabe OVE. Osnovno izhodišče koncepta e4 hiše so vgrajeni naravni materiali, ki morajo omogočati visok nivo kvalitete bivanja, dolgo življenjsko dobo, nizke stroške vzdrževanja, odlične toplotne in zvočno izolacijske lastnosti. Potrebno je bilo upoštevati, da vgrajeni materiali po koncu uporabe ne bodo obremenjevali okolja. Središče koncepta e4 hiše je uporabnik. Sodobna arhitekturna zasnova objekta e4, ki smo jo izbrali za realizacijo pilotnega projekta v naši regiji, ima obliko novega kubusa, ki se zavestno spogleduje z obstoječimi arhitekturnimi oblikami v okolici. Kljub temu objekt še vedno izkazuje avtorsko delo, ki ostaja spoštljivo do že obstoječega. Realiziran koncept arhitekture je odličen, kar dokazuje dobro počutje mlade družine, ki živi v hiši e4.

Skupaj s podjetjem Zelena gradnja ste že organizirali seminar o izgradnji skoraj ničenergijske hiše (SNEH). Kakšna mora biti sodobna gradnja pasivne hiše in kje je začetek optimizacije takšne gradnje? Del stroke meni, da se vse začne z integralnim projektiranjem in odgovornostjo investitorja?

Kvalitetna ničenergijska stavba je produkt celovitega inženirskega pristopa že v fazi projektiranja. Dosegati mora nizko povpraševanje po energiji za ogrevanje in hlajenje stavbe. Izvor energije za delovanje sistemov v stavbi mora biti v čim večji meri iz obnovljivih virov energije. Slovenski Akcijski načrt za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb (ANsNES) predpisuje minimalno raven rabe obnovljivih virov energije. Delež mora biti vsaj 50%. Ob tem je ključnega pomena tudi povpraševanje po primarni energiji, prav tako nizke emisije CO₂.

Zakaj zelena gradnja?

S podjetjem Zelena gradnja smo že dolga leta partner na področju gradnje stanovanjskih objektov. Za novogradnje pridobivajo finančne spodbude iz Ekosklada. Skupaj si prizadevamo za osveščanje strokovne javnosti in investitorjev za doseganje višjega nivoja kvalitete pri izgradnji stavb. Poudarek dajemo na optimalno raven stroškov tako v fazi gradnje kot v celotni življenjski dobi stavbe. Razvijamo in analiziramo številne sistemske rešitve za preprečevanje toplotnih mostov, zagotavljanje zrakotesnosti v ovoju stavbe in druge. Uspešnost gradnje skoraj ničenergijske hiše je v veliki meri odvisna tudi od odgovornosti investitorja. On mora vedeti, da se lahko dobra skoraj ničenergijska hiša z optimalnimi stroški v fazi izgradnje in v celotnem obdobju koriščenja objekta realizira le ob aktivnem sodelovanju vseh angažiranih strokovnjakov in celovite projektne zasnove.

V Sloveniji ima Wienerberger tri proizvodne obrate. V čem se kaže inovativnost vaše proizvodnje, katere so posebne lastnosti vaših proizvodov?

V Sloveniji v tovarni Boreci izdelujemo strešno opeko blagovne znamke Tondach, v obratu Lukavci se izvaja priprava in mešanje barv ter engob za strešno opeko Tondach, v tovarni Ormož se izdeluje zidna opeka blagovne znamke Porotherm. Inovativnost Wienerbergerjevih obratov se najbolj kaže v implementaciji inovativnih idej in najsodobnejših tehnologij. Mislim na robotizacijo in avtomatizacijo delovnih procesov z vzporednim potekom digitalizacije vseh procesov v proizvodnji. To nam omogoča podrobne analize, energetske bilance in nadaljnji razvoj podjetja. V vsakem obratu se na letnem nivoju realizira več projektov, kar ima neposredni vpliv na večjo uspešnost našega podjetja. Inovativnost naših obratov se kaže tudi na področju varovanja okolja, saj smo uvedli projekt dekarbonizacije, s katerim si prizadevamo zmanjšati ogljični odtis naše proizvodnje.

V gradbeništvu se malo govori o življenjskem ciklu stavbe, čeprav količine gradbenih odpadkov zelo naraščajo. Kaj nastane po razgradnji vašega objekta? Vi ste večkrat omenili prav življenjski cikel stavbe.

Tako tudi delamo. Odgovoren pristop k s trajnostnemu gradbeništvu zahteva upoštevanje celotnega cikla stavbe. To je upoštevano tudi v novi reviziji standarda EN 15804:2012+A2:2019. Do te tematike je panoga premalo pozorna. Potrebno bi bilo narediti več strokovnih študij. Z ravnanjem danes ne smemo obremenjevati naših prihodnjih generacij. Zlasti mislim na materiale, ki jih danes vgrajujemo v stavbe in bodo v stavbi ostale celotno dobo njene uporabe. Na koncu življenja bi morale imeti sposobnost recikliranja in ponovne uporabe. Opeka je zagotovo proizvod, ki omogoča popolno recikliranje. Njena dodana vrednost je v izredno dolgi življenjski dobi, v prilagodljivosti in vsestranskosti. Opečne proizvode lahko uporabite na več načinov. Opeko zmeljete in jo uporabite kot granulat npr. za zelo zanimive in lepe industrijske tlake, opeko lahko zdrobite in jo uporabite za utrjevanje poti, cest, za zasipe in izravnave terenov … Nemalokrat se srečujemo s povpraševanji po stari oziroma starani opeki, opeko torej lahko tudi ponovno vgradite.

Načrti za leto 2021?

Wienerberger je sprejel trajnostni program za obdobje do leta 2023, ki bo začel veljati v začetku leta 2021. Ta program je osredotočen na ključne okoljske teme: razogljičenje, krožno gospodarstvo in biotsko raznovrstnost. Energetsko učinkovite sistemske rešitve z našimi opečnimi produkti že pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja ljudi in k varovanju okolja. Mislimo tudi na biotsko raznovrstnost, želimo biotsko varovati in obnoviti ekosisteme. S tem izpolnjujemo svoje zaveze k nenehnemu izboljševanju naše ekološke, družbene in gospodarske uspešnosti, hkrati pa prispevamo k Evropskemu zelenemu dogovoru (The European green deal).Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.